Mitä kestävyysmurroksen toteuttaminen Suomessa käytännössä tarkoittaa? Miten sitä voidaan eri keinoin edistää? Entä miten tiede voi auttaa tässä työssä?

Kestävyyspaneeli-podcastissa ääneen pääsevät Suomen Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsenet. He ovat tunnistaneet kuusi polkua kestävään kehitykseen, joita samanaikaisesti kulkemalla voidaan edistää kestävyysmurrosta Suomessa.

Podcast-sarjan jaksot on jaoteltu Globaalin kestävän kehityksen raportissa tunnistettujen kuuden keskeisimmän aihealueen mukaisesti:

• kansalaisten hyvinvointi ja toimintamahdollisuudet
• kestävä ja oikeudenmukainen talous
• kestävät ruokajärjestelmät ja terveelliset ruokatottumukset
• kestävän energian saanti kaikille
• kaupunkien ja kaupunkiseutujen kestävyys
• globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen

Jaksoissa Kestävyyspaneelin jäsenet keskustelevat pareittain siitä, mitä yllä olevat teemat tarkoittavat Suomen kannalta. Podcast -jaksot julkaistaan kevään 2020 aikana.”


Ollaanko Suomessa tarpeeksi läpinäkyviä ruoantuotannossa?

Kestävyyspaneeli podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa paneelin puheenjohtaja Eeva Furman ja paneelin jäsen Arto Salonen keskustelevat ruokajärjestelmän kestävyydesta, sen haasteista ja mahdollisuuksista Suomessa.

Voidaanko metsäsuhteella muuttaa maailmaa kestävämmäksi?

Maapallon luonnonjärjestelmät kuohuvat. Onko globaaliin ongelmaan olemassa paikallisia ratkaisuja?

Kestävyyspaneeli-podcastin toisessa jaksossa keskustelevat soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen Jyväskylän yliopistosta sekä tulevaisuudentutkimuksen yliopistonlehtori Katriina Siivonen Turun yliopistosta.