Tarinoita kestävyysmurroksesta

Kuudella polulla kestävyyteen -hankkeessa keskitytään kestävyysmurroksen tarinallistamiseen. Hankkeen avauspodcastissa Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Eeva Furman avaa hankkeen ja sen teemojen taustoja, minkä lisäksi käydään paneelikeskustelu kestävyysmurroksen tarinallistamisesta. Mukana ovat Helsingin yliopistolta viestinnän professori Risto Kunelius ja tietokirjallisuuden professori Pirjo Hiidenmaa, Tampereen yliopistolta kirjallisuudentutkija Juha Raipola, ja Turun yliopistolta dosentti ja tulevaisuudentutkimuksen yliopistolehtori Katriina Siivonen, kestävyyspaneelin varapuheenjohtaja.


Mitä kestävyysmurroksen toteuttaminen Suomessa käytännössä tarkoittaa? Miten sitä voidaan eri keinoin edistää? Entä miten tiede voi auttaa tässä työssä?

Kestävyyspaneeli-podcastissa ääneen pääsevät Suomen Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsenet. He ovat tunnistaneet kuusi polkua kestävään kehitykseen, joita samanaikaisesti kulkemalla voidaan edistää kestävyysmurrosta Suomessa.

Podcast-sarjan jaksot on jaoteltu Globaalin kestävän kehityksen raportissa tunnistettujen kuuden keskeisimmän aihealueen mukaisesti:

• kansalaisten hyvinvointi ja toimintamahdollisuudet
• kestävä ja oikeudenmukainen talous
• kestävät ruokajärjestelmät ja terveelliset ruokatottumukset
• kestävän energian saanti kaikille
• kaupunkien ja kaupunkiseutujen kestävyys
• globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen

Jaksoissa Kestävyyspaneelin jäsenet keskustelevat pareittain siitä, mitä yllä olevat teemat tarkoittavat Suomen kannalta. Podcast -jaksot julkaistaan kevään 2020 aikana.”


Ollaanko Suomessa tarpeeksi läpinäkyviä ruoantuotannossa?

Kestävyyspaneeli podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa paneelin puheenjohtaja Eeva Furman ja paneelin jäsen Arto Salonen keskustelevat ruokajärjestelmän kestävyydesta, sen haasteista ja mahdollisuuksista Suomessa.

Voidaanko metsäsuhteella muuttaa maailmaa kestävämmäksi?

Maapallon luonnonjärjestelmät kuohuvat. Onko globaaliin ongelmaan olemassa paikallisia ratkaisuja?

Kestävyyspaneeli-podcastin toisessa jaksossa keskustelevat soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen Jyväskylän yliopistosta sekä tulevaisuudentutkimuksen yliopistonlehtori Katriina Siivonen Turun yliopistosta.

 

Onko taloudellinen kasvu aina edellytys kehitykselle?

Nopea talouskasvu on perustunut pitkälti ekologisesti kestämättömään luonnonvarojen kulutukseen. Voiko talous kasvaa samalla kun ympäristövaikutukset vähenevät?

Kestävyyspaneeli-podcastin kolmannessa jaksossa keskustelevat vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta sekä kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola Oulun yliopistosta.

Onko BKT enää toimiva väline talouskasvun mittaamiseen? Täytyisikö meidän ajatella uusiksi koko talouskasvun ideaali?

 

Millaista olisi kulutus fossiilivapaassa taloudessa?

Fossiilisen energian polttamisen ja maankäytön muutosten takia ilmakehään päätyy joka vuosi tuhansia miljardeja tonneja hiilidioksidia. Millaisia järjestelmämuutoksia tarvitaan juuri nyt, että oltaisiin ympäristön kannalta riittävässä vauhdissa?

Kestävyyspaneeli-podcastin neljännessä jaksossa keskustelevat metsäekologian professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta sekä Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston ympäristöjohtamisen ja -talouden professori Lassi Linnanen. Onko hiilen irtikytkentä mahdollista suorittaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla?