Den nya expertpanelen började sitt arbete för att göra vetenskapens röst bättre hörd i samhället och beslutsfattning.