Den nya expertpanelen började sitt arbete för att tillföra vetenskapens röst bättre hörd i samhället och beslutsfatting.