Expertpanelen för hållbar utveckling stöder beslutsfattande och samhällelig diskussion

Expertpanelen för hållbar utveckling stöder beslutsfattande och samhällelig diskussion som berör hållbar utveckling genom att tillföra förståelse som grundar sig på forskning, samt främjar sammanjämkning av miljö, ekonomi och sociala frågor.

Den nya expertpanelen började år 2023 sitt arbete för att göra vetenskapens röst bättre hörd i samhället och beslutsfattandet.