Paneldeltagare

Katriina Siivonen, vice ordförande

Jag arbetar som universitetslektor och docent i kulturarvsforskning vid Åbo universitet. Till min bakgrund är jag etnolog. I expertpanelen om hållbar utveckling står jag för expertisen ur ett kulturellt perspektiv. Jag har i tjugo år arbetat med kulturell hållbarhet. Centralt för främjandet av hållbarhet är kulturell förändring och förståelsen av de möjligheter som den hämtar.  

katriina.siivonen(at)utu.fi, @KatriinaSiivone

Lassi Linnanen, vice ordförande

Jag är professor i Miljöekonomi- och ledarskap vid Villmanstrands – Lahtis tekniska universitet. Mitt kunnande relaterar till hållbarhetsvetenskap, utvärdering av hållbarhet samt hållbarhetsförändring. Jag granskar dessa saker också från ett miljöekonomiskt perspektiv.

lassi.linnanen@lut.fi, @LassiLinnanen

Minna Halme

Jag är professor i ansvarsfull business vid Aalto universitetets handelshögskola och jag leder Aaltos Sustainability Hub, dvs. Aaltos centrum för hållbar utveckling. Fokus för min forskning är det gemensamma skapandet av hållbara innovationer och fattigdomsminskande affärsverksamhet.

minna.halme(at)aalto.fi, @minna_halme

Jouni Jaakkola

Jag är professor i folkhälsovetenskap vid Uleåborgs universitet och jag är chef för WHO:s samarbetscentrums forskningscentrum för Miljöhälsa och lungsjukdomar (CERH). Till min expertis hör global folkhälsa, miljöns påverkan på hälsan, samt klimatförändringen och hälsa.

jouni.jaakkola(at)oulu.fi, @jouni_jaakkola

Mikko Mönkkönen

Jag är professor i tillämpande ekologi vid Jyväskyläs universitet. Jag har undersökt hållbarheten av naturresursanvändning, speciellt utnyttjandet av skogar och frågor som berör beskyddandet av skogsnaturens mångfald. Målet är att hitta sätt att förena den ekonomiska användningen av skogar med andra syften.

mikko.monkkonen(at)jyu.fi, @MMonkkonen

Juho Saari

Jag är dekanus för Tammerfors universitets samhällsvetenskapliga fakultet och professor i social- och hälsopolitik. Jag är specialiserad i forskning om social- och hälsopolitik, välmående- och hälsoskillnader samt den offentliga ekonomins dynamik. Sporadiskt forskar jag också i hjälpande och deltagande gemenskaper.

juho.saari(at)uef.fi, @SaariJuho

Arto O. Salonen

I min expertis kombineras övergången till ett hållbart samhälle, holistiskt välmående och strävandet efter ett liv som känns meningsfullt. Mitt närmandesätt är interdisciplinärt och framtidsorienterat. Jag arbetar som biträdande professor vid Östra Finlands universitet.

arto.o.salonen(at)helsinki.fi, @artoOsalonen

Tuuli Toivonen

Jag är geograf och professor i geoinformatik vid Helsingfors universitet på institutionen för geovetenskaper och geografi. Jag leder det mångvetenskapliga Digital Geography Lab. Vi är särskilt intresserade av att förstå växelverkan mellan människor samt människor och naturen, genom att bena igenom informationsmaterial. Vårt mål är att producera kunskap och metoder som fyller planeringsbehoven av ett hållbarare samhälle.

tuuli.toivonen(at)helsinki.fi, @TuuliToivonen

Anne Tolvanen

Jag arbetar som professor i skogsekologi vid Naturresursinstitutet (LUKE) och min bakgrund är i växtekologi. Jag undersöker hur man kan förena naturens mångfald och olika ekosystemtjänster med ekonomisk nytta. Vi skapar kalkylmodeller för att beskriva motstridigheter mellan fördelar och synergier som ekosystemen producerar, samt verktyg för att stöda beslutsfattande som berör markanvändning.

anne.tolvanen(at)luke.fi, @AnneTolvanen

 

Eeva Furman, panelordförande (1.1.2019-14.8.2022)

Min bakgrund är i marinbiologi och de senaste tjugo åren har jag arbetat med miljöförvaltning. Till mina kärnintressen hör samarbete mellan olika aktörer och forskare, samt aktivt medborgarskap. De teman som jag särskilt mycket jobbat med är förvaltning av ekosystemens service samt främjande av hållbar utveckling. Jag deltar aktivt i internationellt samarbete och är en av delförfattarna till The Global Sustainable Development Report (GSDR) tillsammans med 14 andra forskare. Rapporten delgavs till ledarna för FN:s medlemsstater under generalförsamlingen som hölls i september 2019. Jag är ledare för centret för miljöpolitik vid Finlands miljöcentral (SYKE). Jag blev vald till årets FN-vän hösten 2020 för mitt arbete inom främjandet av hållbar utveckling.

eeva.furman(at)syke.fi, @FurmanEeva