Panelens nya värdar

Helsus vid Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet, och Finlands miljöcentral står värd för hållbarhetspanelen från början av 2019. Den sammanfogade verksamheten av värdorganisationer omfattar det vida verksamhetsfältet av Agenda2030, vars globala mål täcker allt från avskaffningen av fattigdomen till jämställhetsfrågor, från klimatförändringens bekämpning till säkerställandet av hälsa och välbefinnande samt från hållbara samhällen till teknologiska innovationer och partnerskap. Värdorganisationer har med sina samhälleliga åtaganden förbundit sig att främja hållbar utveckling i Finland på grund av vetenskaplig kunskap. Värdorganisationer har också täta samarbetsrelationer med finländska universiteten via sina anstalter i olika delar av Finland, vilket möjliggör det fulla utnyttjandet av det nationella kunnandet för förverkligandet av Agenda2030 målsättningar.