Paneldeltagare

Eeva Furman

ordförande, miljöpolitik, omställning till hållbarhet, eeva.furman(at)syke.fi, @FurmanEeva

Katriina Siivonen

vice ordförande, framtidsforskning, kulturell hållbarhet, katriina.siivonen(at)utu.fi, @KatriinaSiivone

Lassi Linnanen

vice ordförande, systemtänk, miljöekonomi, lassi.linnanen@lut.fi, @LassiLinnanen

Minna Halme

hållbar ekonomi och affärsverksamhet, minna.halme(at)aalto.fi, @minna_halme

Jouni Jaakkola

hälsa och välfärd, jouni.jaakkola(at)oulu.fi, @jouni_jaakkola

Mikko Mönkkönen

ekologi och hållbart utnyttjande av naturresurser, mikko.monkkonen(at)jyu.fi, @MMonkkonen

Juho Saari

social- och välfärdspolitik, juho.saari(at)uef.fi, @SaariJuho

Arto O. Salonen

ekosocial transformation, arto.o.salonen(at)helsinki.fi, @artoOsalonen

Tuuli Toivonen

stadsgeografi, tuuli.toivonen(at)helsinki.fi, @TuuliToivonen

Anne Tolvanen

ekologi inom mångsidigt skogsbruk, anne.tolvanen(at)luke.fi, @AnneTolvanen