Paneldeltagare 2023-2025

Lassi Linnanen, ordförande

Jag är professor i Miljöekonomi- och ledarskap vid Villmanstrands – Lahtis tekniska universitet. Mitt kunnande relaterar till hållbarhetsvetenskap, utvärdering av hållbarhet samt hållbarhetsförändring. Jag granskar också dessa frågor från ett miljöekonomiskt perspektiv.  

lassi.linnanen(at)lut.fi, @LassiLinnanen

@lassilinnanen@mastodon.world

 

 

 

 

 

Katriina Siivonen, vice ordförande

Jag arbetar som universitetslektor och docent i kulturarvsforskning vid Åbo universitet. Till min bakgrund är jag etnolog. I expertpanelen om hållbar utveckling står jag för expertis ur ett kulturellt perspektiv. Jag har i tjugo år arbetat med kulturell hållbarhet. Centralt för främjandet av hållbarhet är kulturell förändring och förståelsen av de möjligheter som kulturen erbjuder.   

katriina.siivonen(at)utu.fi, @KatriinaSiivone 

 

 

 

 

 

Leena-Aarikka Stenroos

Jag är professor i produktionsekonomi vid Tammerfors universitets Hervanta campus. Jag har specialiserat mig på teknikföretagande och cirkulär ekonomi ur ett företagsperspektiv, och min expertis ligger i den tvärvetenskapliga skärningspunkten mellan företagande, miljöhållbarhet, innovation och teknikutveckling. Jag vill bedriva vetenskapligt ambitiös och praktiskt användbar forskning: det är därför som jag skapar nätverk nationellt och internationellt, mellan olika discipliner och företag. Jag leder STN-projektet CICAT2025 Catalysts for the Circular Economy, forskningsgruppen Center for Innovation and Technology Research (CITER) och Centre for Circular Economy Research (ManCE). 

leena.aarikka-stenroos(at)tuni.fi

 

Minna Halme

Jag är professor i ansvarsfullt företagande vid Aalto-universitetets Handelshögskola och chef för forskningsenheten Sustainability in Business Research Unit. Min forskning fokuserar på hållbara affärsmodeller, samskapande av hållbara innovationer och systemisk hållbarhetsomvandling av företag i ett globalt sammanhang. 

minna.halme(at)aalto.fi
@minna_halme

 

 

 

 

Antti Iho

Jag arbetar som specialforskare vid Naturresursinstitutet i Finland. Jag är miljö- och naturresursekonom. Jag fokuserar särskilt på vattenrelaterade frågor, t.ex. hantering av näringsbelastning och integrering av vattenbyggnadsteknik och bäckekologi. 

antti.iho(at)luke.fi
@IhoAntti

 

 

 

 

 

 

Jouni Jaakkola

Jag är professor i folkhälsovetenskap vid Uleåborgs universitet och chef för WHO:s samarbetscentrum Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH). Till min expertis hör global folkhälsa, miljöns påverkan på hälsan, samt klimatförändringar och hälsa.  

jouni.jaakkola(at)oulu.fi
@jouni_jaakkola

 

 

 

 

 

Minna Kaljonen

Jag arbetar som forskningsprofessor för rättvis hållbarhetsomställning vid Finlands miljöinstitut. Min forskning har utvidgats från miljöpolitisk forskning till att omfatta hållbar omställning inom politik, förvaltning och praxis. Min forskning är tvärvetenskaplig och jag söker och utforskar lösningar på hållbarhetsutmaningar tillsammans med aktörer. 

minna.kaljonen(at)syke.fi
@MinnaKaljonen

 

 

 

 

 

Päivi Kinnunen

Jag är forskningsprofessor i cirkulär ekonomi för energimetaller vid VTT och biträdande professor (processteknik för cirkulär ekonomi) vid Tammerfors universitet. Jag har forskat om hållbara produktionsmetoder för metaller, holistisk användning av materialflöden och stängning av industriella vattenkretsar. Jag har en bakgrund inom teknikutveckling (TkT) och ekonomi (KTM). 

paivi.kinnunen(at)vtt.fi
www.linkedin.com/in/paivikinnunen

 

 

 

 

Mikko Mönkkönen

Jag är professor i tillämpande ekologi vid Jyväskyläs universitet. Jag har undersökt hållbarheten i naturresursanvändning, speciellt utnyttjandet av skogar och frågor som berör beskyddandet av skogsnaturens mångfald. Målet med forskningen är att hitta sätt att förena den ekonomiska användningen av skogar med andra syften.  

mikko.monkkonen(at)jyu.fi
@MMonkkonen

 

 

 

 

Ilkka Ratinen

Jag är professor i hållbarhet och naturpedagogik vid Lapplands universitet. Min bakgrund är i naturgeografi och pedagogik. Min forskning om hållbarhetsfrågor är tvärvetenskaplig och relaterad till att lösa hållbarhetsproblem och främja kunskap om hållbarhet. För närvarande forskar jag särskilt om hållbarhetskompetens och tillämpar resultaten av min forskning bland annat på utvecklingen av lärarutbildningen. 

ilkka.ratinen(at)ulapland.fi
@RatinenIlkka

 

 

 

 

 

Arto O. Salonen

I min expertis kombineras övergången till ett hållbart samhälle, holistiskt välmående och strävandet efter ett liv som känns meningsfullt. Min infallsvinkel är interdisciplinär och framtidsorienterad. Jag arbetar som biträdande professor vid Östra Finlands universitet. 

arto.salonen(at)uef.fi
@artoOsalonen

 

 

 

 

 

 

Katriina Soini

På Naturresursinstitutet i Finland är jag seniorforskare och chef för forskningsområdet Resilient samhälle. Jag samarbetar tätt med olika universitet och forskningsinstitut både i Finland och internationellt i forskningsprojekt och i handledning av doktorander. Jag har alltid varit intresserad av förhållandet mellan människa och natur, men också av förhållandena människor emellan. Min tanke var att dessa relationer måste förändras för att vi ska kunna gå vidare med hållbar utveckling. Det var därför jag började studera kulturgeografi. Under de senaste åren har min forskning i allt högre grad utgått från hållbarhetsvetenskapens tankesätt, huvudmål, teorier och metoder. 

katriina.soini(at)luke.fi
@katriina_soini

 

Niko Soininen

Jag är professor i miljörätt vid Östra Finlands universitet och har tidigare varit biträdande professor i hållbarhet vid Helsingfors universitet. Jag leder en forskningsgrupp om hållbarhetslagstiftning vid Östra Finlands universitet och studerar rättssystemets roll i hållbarhetsomställningen. Jag har också deltagit i ett antal ministerprojekt som stödjer utarbetandet av lagstiftning. 

niko.soininen(at)uef.fi
@Niko_Soininen

 

 

 

 

Anna-Maria Teperi

Jag är psykolog och forskningsprofessor i arbetssäkerhet vid Arbetshälsoinstitutet. Jag är docent vid Tammerfors universitet (Human Factors in Safety Management) och Vasa universitet (Organisationer och ledarskap, särskilt Human Performance in Safety). I mer än 20 år har jag utvecklat och forskat om hantering av mänskliga faktorer, särskilt inom säkerhetskritiska områden, och utvecklat metoder och modeller för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Kärnan är en förståelse för människor och vardagslivet. Mitt motto är: Låt oss hjälpa människor att lyckas! 

anna-maria.teperi(at)ttl.fi
@AnnaMariaTeperi

 

 

Reetta Toivanen

Jag är antropolog/etnolog och specialiserad på mänskliga rättigheter, särskilt minoriteters och ursprungsbefolkningens rättigheter, och professor i hållbarhetsstudier vid Helsingfors universitet. Under de senaste åren har jag särskilt intresserat mig för kritisk forskning om de globala målen för hållbar utveckling och den gröna omställningen. Jag har försökt lyfta fram att globala hållbarhetsmål är politiska kompromisser och att det målinriktade hållbarhetsarbetet måste vara djupare och mer långsiktigt. 

reetta.toivanen(at)helsinki.fi
@ReetToi