Ordförande

Lassi Linnanen

professor, LUT-Universitet

lassi.linnanen(at)lut.fi

@LassiLinnanen

Vice Ordförande

Anna-Maria Teperi

Professor, Arbetshälsoinstitutet

Docent, Tammerfors Universitet och Vasa Universitet

anna-maria.teperi(at)ttl.fi 

@AnnaMariaTeperi  

Generalsekreterare

Johanna Kentala-Lehtonen

johanna.kentala-lehtonen@gov.fi

0295 160 960 / 050 477 342

Koordinator

Jari Lyytimäki

Forskare, Finlands miljöcentral SYKE

jari.lyytimaki(at)ymparisto.fi / 0295 251 397

@lyytimaki

Koordinator

Juulia Hassinen

Assisterande koordinator

juulia.hassinen@lut.fi