Paneelin puheenjohtaja

Eeva Furman

professori, Ympäristöpolitiikkakeskus, SYKE

eeva.furman(at)syke.fi / 0295 251 123

@FurmanEeva

 

Paneelin koordinaattori, HELSUS

Eeva-Lotta Apajalahti

Tutkimuskoordinaattori, tutkijatohtori, HELSUS

eeva-lotta.apajalahti(at)helsinki.fi / 050 524 5458

@ELApajalahti

Eeva-Lotta Apajalahti (KTT) on Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (HELSUS) tutkimuskoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu edistää kestävyystieteen tutkimusta ja näkyvyyttä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy energiamurroksen tarkasteluun kulutuksen, tuotannon ja organisoimisen näkökulmista erityisesti kaupunkikonktekstissa. Hän toimii paneelin päävastuullisena koordinaattorina vuosina 2021-2022.

 

Paneelin koordinaattori, Luke

Katriina Soini

Filosofian tohtori, dosentti, Luke

katriina.soini(at)luke.fi / 0295 326 550

@katriina_soini

Katriina Soini (Dos. FT) on Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija, joka on perehtynyt erityisesti kestävän kehityksen sosiaalisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä kestävyystieteen teoriaan ja menetelmiin. Hän toimi paneelin päävastuullisena koordinaattorina vuosina 2019-2020.

 

Paneelin koordinaattori, SYKE

Jari Lyytimäki

Johtava tutkija, SYKE

jari.lyytimaki(at)syke.fi / 0295 251 397

@lyytimaki

Jari Lyytimäki (Dos. FT.) työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksessa. Hän on laaja-alaisesti kiinnostunut kestävään kehitykseen liittyvän tiedon tehokkaasta hyödyntämisestä ja hyödyntämättä jäämisen syistä. Hän on ollut mukana valmistelemassa lukuisia kestävän kehityksen indikaattorikokoelmia ja kirjoittanut useita ympäristöaiheisia kirjoja. 

 

Tutkimusavustaja, HELSUS

Linda Lammensalo 

Tutkimusavustaja, HELSUS

linda.lammensalo(at)helsinki.fi / 0294 157 853

@lindalammensalo

Linda Lammensalo työskentelee Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutissa (HELSUS) tutkimusavustajana. Paneelin koordinaatiossa hän avustaa erityisesti viestinnässä.  Hänellä on aiempaa työkokemusta erityisesti kehitysyhteistyön parista ja kestävyyskysymyksissä häntä kiinnostaakin erityisesti globaalin oikeudenmukaisuuden kysymykset.