Paneelin puheenjohtaja

Lassi Linnanen 

professori, LUT-yliopisto

lassi.linnanen(at)lut.fi

@LassiLinnanen

Paneelin varapuheenjohtaja

Katriina Siivonen  

yliopistonlehtori, Turun yliopisto

katriina.siivonen(at)utu.fi

@KatriinaSiivone

Pääsihteeri

 

 

 

 

 

Johanna Kentala-Lehtonen

johanna.kentala-lehtonen@gov.fi

0295 160 960

https://www.linkedin.com/in/johannakentalalehtonen/

Paneelin koordinaattori, SYKE

Jari Lyytimäki

Johtava tutkija, SYKE

jari.lyytimaki(at)syke.fi / 0295 251 397

@lyytimaki

Jari Lyytimäki (Dos. FT.) työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksessa. Hän on laaja-alaisesti kiinnostunut kestävään kehitykseen liittyvän tiedon tehokkaasta hyödyntämisestä ja hyödyntämättä jäämisen syistä. Hän on ollut mukana valmistelemassa lukuisia kestävän kehityksen indikaattorikokoelmia ja kirjoittanut useita ympäristöaiheisia kirjoja. 

Paneelin koordinaattori, Luke

Anu Reinikainen

Tutkija, Luke

anu.reinikainen@luke.fi

Anu Reinikainen (MMM) työskentelee Biotalous ja ympäristö -yksikön tutkijana Luonnonvarakeskuksessa. Hän on työskennellyt laajalti kestävyyden arviointiin ja indikaattorien kehittämiseen liittyvissä hankkeissa, erityisesti elintarvike-/biotalousketjujen kontekstissa. Häntä kiinnostaa kestävyyteen liittyvän tiedon ja ymmärryksen lisääminen eri toimijoiden välillä.

Paneelin avustava koordinaattori, HELSUS

Sini Holopainen

Tekninen avustaja, HELSUS

sini.holopainen(at)helsinki.fi

Sini Holopainen toimii Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutissa (HELSUS) Kestävyyspaneelin koordinaation apukäsinä. Hän on valtiotieteiden maisteri globaalin kestävyyden pääaineesta ja erityisen kiinnostunut kestävän hyvinvoinnin kysymyksistä sekä ihmisen henkisestä ulottuvuudesta suhteessa ekologiseen kestävyyteen. Paneelin koordinaatiossa hän avustaa etenkin ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä.