Paneelin puheenjohtaja

Lassi Linnanen 

professori, LUT-yliopisto

lassi.linnanen(at)lut.fi

@LassiLinnanen

Paneelin varapuheenjohtaja

Katriina Siivonen  

yliopistonlehtori, Turun yliopisto

katriina.siivonen(at)utu.fi

@KatriinaSiivone

Pääsihteeri

 

 

 

 

 

Johanna Kentala-Lehtonen

johanna.kentala-lehtonen@gov.fi

0295 160 960

https://www.linkedin.com/in/johannakentalalehtonen/

Paneelin koordinaattori, SYKE

Jari Lyytimäki

Johtava tutkija, SYKE

jari.lyytimaki(at)syke.fi / 0295 251 397

@lyytimaki

Jari Lyytimäki (Dos. FT.) työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksessa. Hän on laaja-alaisesti kiinnostunut kestävään kehitykseen liittyvän tiedon tehokkaasta hyödyntämisestä ja hyödyntämättä jäämisen syistä. Hän on ollut mukana valmistelemassa lukuisia kestävän kehityksen indikaattorikokoelmia ja kirjoittanut useita ympäristöaiheisia kirjoja. 

Paneelin koordinaattori, Luke

Anu Reinikainen

Tutkija, Luke

anu.reinikainen@luke.fi

Anu Reinikainen (MMM) työskentelee Biotalous ja ympäristö -yksikön tutkijana Luonnonvarakeskuksessa. Hän on työskennellyt laajalti kestävyyden arviointiin ja indikaattorien kehittämiseen liittyvissä hankkeissa, erityisesti elintarvike-/biotalousketjujen kontekstissa. Häntä kiinnostaa kestävyyteen liittyvän tiedon ja ymmärryksen lisääminen eri toimijoiden välillä.

Paneelin avustava koordinaattori

Juulia Hassinen

juulia.hassinen@lut.fi

Juulia Hassinen työskentelee tutkimusapulaisena Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n kestävyystutkimuksen yksikössä, viimeistellen opintojansa Sustainability and Science -maisteriohjelmassa. Hän on kiinnostunut kestävyysmuutoksesta, erityisesti sosiaalisen metabolismin ja kohtuullisuusajattelun näkökulmista. Juulia toimii osana paneelin koordinaatiota, pääsihteerin assistenttina.