Paneelin puheenjohtaja

Eeva Furman

professori, Ympäristöpolitiikkakeskus, SYKE

eeva.furman(at)syke.fi / 0295 251 123

@FurmanEeva

 

Paneelin koordinaattori, Luke

Katriina Soini

Filosofian tohtori, dosentti, Luke

katriina.soini(at)luke.fi / 0295 326 550

@katriina_soini

Katriina Soini (Dos. FT) on Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija, joka on perehtynyt erityisesti kestävän kehityksen sosiaalisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä kestävyystieteen teoriaan ja menetelmiin. Hän toimii paneelin päävastuullisena koordinaattorina vuosina 2019-2020.

 

Paneelin koordinaattori, SYKE

Jari Lyytimäki

Erikoistutkija, SYKE

jari.lyytimaki(at)ymparisto.fi / 0295 251 397

@lyytimaki

Jari Lyytimäki (Dos. FT.) työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksessa. Hän on laaja-alaisesti kiinnostunut kestävään kehitykseen liittyvän tiedon tehokkaasta hyödyntämisestä ja hyödyntämättä jäämisen syistä. Hän on ollut mukana valmistelemassa lukuisia kestävän kehityksen indikaattorikokoelmia ja kirjoittanut useita ympäristöaiheisia kirjoja. 

 

Paneelin koordinaattori, HELSUS

Paula Schönach

Tutkimuskoordinaattori, HELSUS

paula.schonach(at)helsinki.fi / 0294 157 827

@PSchonach

Paula Schönach (Dos. VTT) työskentelee Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (HELSUS) tutkimuskoordinaattorina tehtävinään edistää kestävyystieteellistä tutkimusta ja sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hän on perehtynyt erityisesti ekologisen kestävyyden teemoihin etenkin ympäristöpolitiikan ja ympäristöhistorian näkökulmista.

 

Paneelin viestintä

Johanna Torkkel

Viestintäpäällikkö, Luke

johanna.torkke(at)luke.fi / 0295 327 333

@johanna.torkkel