Paneelin varapuheenjohtajat

Lassi Linnanen 

professori, LUT-yliopisto

lassi.linnanen(at)lut.fi

@LassiLinnanen

Katriina Siivonen  

yliopistonlehtori, Turun yliopisto

katriina.siivonen(at)utu.fi

@KatriinaSiivone

Paneelin koordinaattori, HELSUS

Nina Janasik 

tutkimuskoordinaattori, HELSUS

nina.janasik(at)helsinki.fi / 0294124561

@ninoczka9

 

Paneelin koordinaattori, Luke

Katriina Soini

Filosofian tohtori, dosentti, Luke

katriina.soini(at)luke.fi / 0295 326 550

@katriina_soini

Katriina Soini (Dos. FT) on Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija, joka on perehtynyt erityisesti kestävän kehityksen sosiaalisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä kestävyystieteen teoriaan ja menetelmiin. Hän toimi paneelin päävastuullisena koordinaattorina vuosina 2019-2020.

 

Paneelin koordinaattori, SYKE

Jari Lyytimäki

Johtava tutkija, SYKE

jari.lyytimaki(at)syke.fi / 0295 251 397

@lyytimaki

Jari Lyytimäki (Dos. FT.) työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksessa. Hän on laaja-alaisesti kiinnostunut kestävään kehitykseen liittyvän tiedon tehokkaasta hyödyntämisestä ja hyödyntämättä jäämisen syistä. Hän on ollut mukana valmistelemassa lukuisia kestävän kehityksen indikaattorikokoelmia ja kirjoittanut useita ympäristöaiheisia kirjoja. 

 

Linda Lammensalo 

Kestävyys- ja vastuullisuuskoordinaattori, HELSUS

linda.lammensalo(at)helsinki.fi / 0294 157 853

@lindalammensalo

Linda Lammensalo (VTM) työskentelee Helsingin yliopistossa kestävyys- ja vastuulliskoordinaattorina ja tukee tehtävässään erityisesti Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (HELSUS) toimintaa. Paneelin koordinaatiossa hän avustaa erityisesti viestinnässä.  Hänellä on aiempaa työkokemusta erityisesti kehitysyhteistyön parista ja kestävyyskysymyksissä häntä kiinnostaakin erityisesti globaalin oikeudenmukaisuuden kysymykset.