Kestävyyspaneelin julkaisut

Julkaisut

Kuusi polkua kestävyyteen: evästykset systeemisen kestävyysmurroksen edistämiseksi Suomessa. (14.2.2020)

Sex vägar till hållbarhet:utgångspunkten för främjande av en systematisk omställningen till hållbarhet i Finland. 

Six paths towards sustainability: a tookit to promote systemic transformation towards sustainability in Finland.

Furman, E. 2020. Covid-crisis: a testcase to deal with broader sustainability deficiencies. In Canals, P. et al. The Agenda 2030: transforming the world in response to a planetary emergency. IDEES, N:o 29. 

Lausunnot

Lausunto Tulevaisuusvaliokunnalle Green Deal -ohjelman toimeenpanosta (1.4.2020)

Lausunto Tulevaisuuvaliokunnalle K:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) toimeenpanosta Suomessa  (2019)

Esitykset

Kuusi polkua kestävyyteen. Kestävyyspaneelin evästykset systeemisen kestävyysmurroksen toteuttamiseksi Suomessa. Esitys Tulevaisuus -valikunnan julkisessa kuulemisessa 14.2.2020.

Eeva Furman: Agenda 2030: Hållbar omställning på vetenskapliga ground. Presentation in Swedish Conference on Sustainable Development.

Eeva Furman: Presentation in Academic Publication in Europe Conference, in Catalyst for Change -session. 14-15 January.

Minna Halme: Oikeudenmukainen siirtymä kohti hiilineutraaliutta. Esitys Säätytalolla 24.09.2020.

 

Edellisen asiantuntijapaneelin (2013-2018) julkaisut:

Maapallolle mahtuva tulevaisuus (2018)

Vaikutuspolut ja yhteisarviointi muutoksen ajureiksi (2018)

Kestävä talous – hähmäinen tabu? (2017)

Viisi kärkeä kestävämpään kehitykseen (2016)

Scientific support for sustainable development policies: A typology of science policy interfaces with case studies (2016)