Kestävyyspaneelin julkaisut

Julkaisut

2022

Nuoret tarvitsevat tukea kriisien ja kestävyysmurroksen keskellä -politiikkasuositus (12/2022)

Myönteinen tulevaisuus Suomelle: Uudenlainen myönteinen kestävän Suomen tulevaisuuskuva on tutkitusti tarpeen (1.6.2022)

A positive Future for Finland: Science shows that Finland needs a new kind of positive image of a sustainable future (1.6.2022)

Positiv framtid för Finland: Ny positiv framtidsbild för ett hållbart Finland behövs, visar forskning (1.6.2022)

2021

Halme, M. et al. (2021). From Efficiency to Resilience: Systemic Change towards Sustainability after COVID-19 Pandemic. In Böhm, S. and Sullivan, S. (eds.) Negotiating Climate Change in Crisis.

2020

Kuusi polkua kestävyyteen: evästykset systeemisen kestävyysmurroksen edistämiseksi Suomessa. (14.2.2020)

Sex vägar till hållbarhet: utgångspunkten för främjande av en systematisk omställningen till hållbarhet i Finland. 

Six paths towards sustainability: a tookit to promote systemic transformation towards sustainability in Finland.

Furman, E. 2020. Covid-crisis: a testcase to deal with broader sustainability deficiencies. In Canals, P. et al. The Agenda 2030: transforming the world in response to a planetary emergency. IDEES, N:o 29. 

Muita julkaisuja

Kuuden polun kestävyysmurrokset: Tabuista toimintaan (21.10.2021)

Kooste murrostyöpajojen aineistosta (21.10.2021)

Lausunnot

Lausunto luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi (6.11.2021)

Lausunto Valtiovarainkunnalle koskien Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025 (8.6.2021)

Lausunto Ympäristövaliokunnalle koskien selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025 (21.5.2021)

Lausunto Talousvaliokunnalle koskien Valtioneuvoston selontekoa kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta (18.2.2021)

Lausunto Ympäristövaliokunnalle koskien Valtioneuvoston selontekoa Suomen kestävä kasvun ohjelmasta (4.2.2021)

Lausunto Talousvaliokunnalle koskien Valtioneuvoston selontekoa Suomen kestävä kasvun ohjelmasta (11.1.2021)

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta: Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. (30.11.2020)

Lausunto Tulevaisuusvaliokunnalle Green Deal -ohjelman toimeenpanosta (1.4.2020)

Lausunto Tulevaisuuvaliokunnalle K:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) toimeenpanosta Suomessa  (2019)

Kannanotot

Tiedepaneelit: Kaikki EU:n elpymispaketin varat suunnattava kestävään vihreään siirtymään (3.3.2021)

Esityksiä

Tuuli Toivonen: Terveisiä Kestävyyspaneelilta. Puheenvuoro Kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa, 30.11.2022

Katriina Siivonen: Systeemisen muutoksen edistäminen. Puheenvuoro Kestävän kehityksen toimikunnan strategiatyöpajassa, 15.11.2022

Katriina Siivonen: Hyvinvoiva ihminen muutoksen tekijänä. Keynote-puheenvuoro Opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistys, osaaminen ja hyvinvointi – perusta kestävään elämäntapaan -seminaarissa 4.11.2022

Katriina Siivonen: Näkemyksiä oivalluksista ja kipupisteistä strategian toteuttamisessa. Kestävän kehityksen toimikunnan kokous 28.9.2022

Minna Halme: Getting buy-in: The public, policy system, and politicians. EEAC & NESC Webinar on New yardsticks of wellbeing (15.2.2022) Tilaisuuden tallenne.

Jouni Jaakkola: Ketään ei jätetä, kaikki mukaan Agenda2030 -tiekartassa. Kestävän kehityksen toimikunnan työpaja 8.11.2021

Anne Tolvanen: Pitkäjänteisyys, politiikkajohdonmukaisuus ja globaali vastuu Agenda2030 -tiekartassa. Kestävän kehityksen toimikunnan työpaja 8.11.2021

Lassi Linnanen: Kestävyyspaneelin terveiset. Kestävän kehityksen toimikunnan kokous 3.5.2021

Eeva Furman: Ekologinen kestävyys. Hallituksen puoliväliriihi 21.4.2021

Juho Saari: Sosiaalinen kestävyys. Hallituksen puoliväliriihi 21.4.2021

Minna Halme: Hiilineutraalin reilun siirtymän hallitusohjelma sosio-ekonomisen kestävyyden näkökulmasta. Hallituksen puoliväliriihi 21.4.2021

Eeva-Lotta Apajalahti: Agenda2030 työpajan tulokset. Kestävän kehityksen toimikunnan työpaja. 13.4.2021.

Minna Halme: Lakisääteiset uudet velvoitteet kierrätykseen – Miten tehdä näistä pienelle kunnalle mahdollisuus? STN -keskustelutilaisuus, Miten tehdään kuntien kestävyysmurros pienissä kunnissa? 22.3.2021

Kuusi polkua kestävyyteen. Kestävyyspaneelin evästykset systeemisen kestävyysmurroksen toteuttamiseksi Suomessa. Esitys Tulevaisuus -valiokunnan julkisessa kuulemisessa 14.2.2020.

Eeva Furman: Agenda 2030: Hållbar omställning på vetenskaplig grund. Presentation in Swedish Conference on Sustainable Development, 4.5.2020.

Eeva Furman: Presentation in Academic Publication in Europe Conference, in Catalyst for Change -session. 14-15 January.

Arto O. Salonen: Planetaarinen sivistys. Climate university. 8.12.2020.

Katriina Siivonen: Kestävyyspaneelin terveiset. Kestävän kehityksen toimikunnan kokous 3.12.2020

Minna Halme: Oikeudenmukainen siirtymä kohti hiilineutraaliutta. Esitys Säätytalolla 24.09.2020.

Toimintaraportit

Kestävyyspaneelin toimintaraportti 2022

Kestävyyspaneelin toimintaraportti 2021

Edellisen asiantuntijapaneelin (2013-2018) julkaisut:

Maapallolle mahtuva tulevaisuus (2018)

Vaikutuspolut ja yhteisarviointi muutoksen ajureiksi (2018)

Kestävä talous – hähmäinen tabu? (2017)

Viisi kärkeä kestävämpään kehitykseen (2016)

Scientific support for sustainable development policies: A typology of science policy interfaces with case studies (2016)