Kestävyyspaneelin julkaisut

Julkaisut

Kuusi polkua kestävyyteen: evästykset systeemisen kestävyysmurroksen edistämiseksi Suomessa. (14.2.2020)

Sex vägar till hållbarhet: utgångspunkten för främjande av en systematisk omställningen till hållbarhet i Finland. 

Six paths towards sustainability: a tookit to promote systemic transformation towards sustainability in Finland.

Furman, E. 2020. Covid-crisis: a testcase to deal with broader sustainability deficiencies. In Canals, P. et al. The Agenda 2030: transforming the world in response to a planetary emergency. IDEES, N:o 29. 

Muita julkaisuja

Kuuden polun kestävyysmurrokset: Tabuista toimintaan (21.10.2021)

Kooste murrostyöpajojen aineistosta (21.10.2021)

Lausunnot

Lausunto Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025 (8.6.2021)

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta: Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. (30.11.2020)

Lausunto Tulevaisuusvaliokunnalle Green Deal -ohjelman toimeenpanosta (1.4.2020)

Lausunto Tulevaisuuvaliokunnalle K:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) toimeenpanosta Suomessa  (2019)

Esityksiä

Lassi Linnanen: Kestävyyspaneelin terveiset. Kestävän kehityksen toimikunnan kokous 3.5.2021

Eeva Furman: Ekologinen kestävyys. Hallituksen puoliväliriihi 21.4.2021

Juho Saari: Sosiaalinen kestävyys. Hallituksen puoliväliriihi 21.4.2021

Minna Halme: Hiilineutraalin reilun siirtymän hallitusohjelma sosio-ekonomisen kestävyyden näkökulmasta. Hallituksen puoliväliriihi 21.4.2021

Eeva-Lotta Apajalahti: Agenda2030 työpajan tulokset. Kestävän kehityksen toimikunnan työpaja. 13.4.2021.

Minna Halme: Lakisääteiset uudet velvoitteet kierrätykseen – Miten tehdä näistä pienelle kunnalle mahdollisuus? STN -keskustelutilaisuus, Miten tehdään kuntien kestävyysmurros pienissä kunnissa? 22.3.2021

Kuusi polkua kestävyyteen. Kestävyyspaneelin evästykset systeemisen kestävyysmurroksen toteuttamiseksi Suomessa. Esitys Tulevaisuus -valiokunnan julkisessa kuulemisessa 14.2.2020.

Eeva Furman: Agenda 2030: Hållbar omställning på vetenskaplig grund. Presentation in Swedish Conference on Sustainable Development, 4.5.2020.

Eeva Furman: Presentation in Academic Publication in Europe Conference, in Catalyst for Change -session. 14-15 January.

Minna Halme: Oikeudenmukainen siirtymä kohti hiilineutraaliutta. Esitys Säätytalolla 24.09.2020.

Arto O. Salonen: Planetaarinen sivistys. Climate university. 8.12.2020.

Edellisen asiantuntijapaneelin (2013-2018) julkaisut:

Maapallolle mahtuva tulevaisuus (2018)

Vaikutuspolut ja yhteisarviointi muutoksen ajureiksi (2018)

Kestävä talous – hähmäinen tabu? (2017)

Viisi kärkeä kestävämpään kehitykseen (2016)

Scientific support for sustainable development policies: A typology of science policy interfaces with case studies (2016)