Kuusi polkua kestävyyteen: Kestävyyspaneelin evästykset systeemisen kestävyysmurroksen edistämiseksi Suomessa on nyt julkaistu.

Tänään, perjantaina 14.2., paneeli esittää julkisessa kuulemisessa vaihtoehtoja siihen, miten kestävyydessä tulisi edetä eri keinovalikoimia yhdistellen. Tarkastelu kattaa niin luonnonvarat, ruokajärjestelmät, kaupunkiseudut, energiakysymykset kuin myös hyvinvoinnin ja talouden.  Työtä ovat kommentoimassa edustajat tiedepaneeleista, kuntasektorilta sekä Suomen kestävän kehityksen sihteeristöstä.

Julkaisussa korostetaan, että maailman ohjaamisen tulee yhä voimakkaammin tapahtua yhteisvaikutuksiin pureutumalla, sillä kestävä muutos tapahtuu toisiinsa kietoutuneiden järjestelmien ja kansalaisten toiminnan kautta. Julkaisussa paneeli tunnistaa etenemisaskeleet, joissa on huomioitu nämä kestävän kehityksen osa-alueiden keskinäiset riippuvuudet:

  1. Tieteidenvälisellä tutkimuksella tuodaan läpinäkyvyyttä materiaali- ja rahavirtoihin sekä tietoa uusien teknologioiden ja kokeilujen vaikuttavuudesta.
  2. Tietoon ja yhteistoimintaan perustuvan suunnittelun myötä kestävyydestä tulee uusi normaali yksilöiden ja yhteisöjen arkeen. 
  3. Materiaalien ja luonnontilaisen maan käyttöä vähennetään kaikessa toiminnassa ja rahoitusinstrumentit säädetään kestävyyskriteerit huomioiviksi. 
  4. Kestävyys otetaan kaiken päätöksenteon, suunnittelun ja budjetoinnin perustaksi niin julkisella kuin yksityisellä puolella.

Katso julkaisu kokonaisuudessaan täältä: Kuusi polkua kestävyyteen: evästykset systeemisen kestävyysmurroksen edistämiseksi Suomessa. Julkaisussa avataan Suomen näkökulmasta tarkemmin kuutta Globaalissa kestävän kehityksen raportissa tunnistettua aihealuetta, joilla tarvitaan muutoksia. Nämä aihealueet ovat:

  • kansalaisten hyvinvointi ja toimintamahdollisuudet
  • kestävä ja oikeudenmukainen talous
  • kestävät ruokajärjestelmät ja terveelliset ruokatottumukset
  • kestävän energian saanti kaikille
  • kaupunkien ja kaupunkiseutujen kestävyys
  • globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen

Tallenteen tilaisuudesta voi katsella täältä: verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset/14022020_tuv