Paneelikausi 2023-2025


Mikä kestää? -podcast-sarja

Kestävyyspaneelin podcast-sarja Mikä kestää? kertoo mistä kestävyysmurroksessa on kyse ja miksi se ei etene riittävän nopeasti. Podcast-sarjalla Kestävyyspaneeli haluaa herättää keskustelua siitä, mikä kestävyysmurroksessa kestää ja mitä pitäisi tehdä kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi. Podcast -jaksot julkaistaan kevään 2024 aikana.

1. jakso: Käsitteet

Ensimmäisessä podcast-jaksossa paneelin jäsenet, professori Mikko Mönkkönen ja johtava tutkija Katriina Soini, avaavat kestävyyspuheen moninaista ja hämmentävääkin sanastoa. Jaksossa selitetään ja pohditaan mm. sellaisia käsitteitä kuin kokonaiskestävyys, vahva kestävyys, donitsitalous, planetaarinen hyvinvointi, sekä uudenlaista hyvinvoinnin mittaristoa BKT:n rinnalle.

2. jakso: Kulttuuri

Toisessa podcast-sarjan jaksossa paneelin jäsenet, tutkimusprofessori Minna Kaljonen ja yliopistonlehtori ja dosentti Katriina Siivonen, avaavat kulttuurin merkitystä kestävyysmurroksen edistämisessä.

Kulttuuri on jatkuvassa muutoksessa, eikä sitä voi estää. Koska muutos tapahtuu meissä kaikissa, voimme kuitenkin vauhdittaa meneillään olevaa murrosta ja vaikuttaa siihen, mihin suuntaan muutos etenee. Podcast-sarjan tämän kertaisessa jaksossa syvennytäänkin tähän murrokseen ja siihen, miten voimme käytännössä vauhdittaa muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jaksossa keskustellaan mm. kulttuurista ja sen muutosvoimasta, ylisukupolvisuudesta ja sen tarjoamista opeista, tekemisen vähentämisestä sekä taiteen merkityksestä osana kulttuurin muutosta.

3. jakso: Työelämä

Kolmannessa podcast-sarjan jaksossa paneelin jäsenet, professori Ilkka Ratinen ja tutkimusprofessori ja dosentti Anna-Maria Teperi, avaavat työelämän merkitystä kestävyysmurroksessa.

Työelämä on kestävyysmurroksen vipuvarsi ja siksi sen rakenteiden, kuten johtajuuden, valjastaminen osaksi kestävyysmuutosta on tärkeää. Tämän lisäksi jaksossa pureudutaan mm. työelämän ja hyvinvoinnin väliseen yhteyteen sekä siihen, mitä kestävä työelämä on ja mitä se tarkoittaa työpaikoilla.

4. jakso: Rakenteet

Neljännessä podcast-sarjan jaksossa Kestävyyspaneelin jäsenet, professori Minna Halme, erikoistutkija Antti Iho ja professori Niko Soininen, keskustelevat yhteiskunnan rakenteista kestävyysmurroksen näkökulmasta. Jakso on jaettu kahteen osaan.

Kestävyysmurroksen aikaansaamiseksi yhteiskunnan rakenteiden on muututtava. Näiden rakenteiden muuttamiseksi ja kestävämmän elämäntavan mahdollistamiseksi tarvitaan erilaisia toimia yhteiskunnan eri osa-alueilla. Jaksossa syvennytäänkin mm. siihen, miksi yhteiskunnan rakenteiden muuttaminen on vaikeaa, mutta välttämätöntä kestävyysmurroksen kannalta, sekä siihen, kuinka murrosta voidaan mahdollistaa esim. oikeus- ja talousjärjestelmien lähtökohdista.

5. jakso: Kohtuus

Viidennessä podcast-sarjan jaksossa paneelin jäsenet, professorit Lassi Linnanen ja Arto O. Salonen keskustelevat kohtuudesta ja kohtuutaloudesta.

Hyvinvointimallimme seuraava versio rakentuu mitä todennäköisimmin kohtuudelle. Murros ei tarkoita luopumista ja staattisuutta. Kasvuun suuntautuneessa yhteiskunnassa hyvinvoinnin lisääminen on keskittynyt materiaalisten tekijöiden kehittämiseen. Kohtuusajattelu lähtee siitä, että voimme kultivoida nykyistä paremmin myös muita hyvinvoinnin puolia ja saavuttaa näin jopa korkeamman elämänlaadun. Se edellyttää, että uudet keinot yltävät kaikkiin kansalaisiin.

6. jakso: Tuotanto

Kuudennessa podcast-sarjan jaksossa keskustelevat tuotannosta panelistit, tuotantotalouden professori Leena Aarikka-Stenroos ja energiametallien kiertotalouden tutkimusprofessori Päivi Kinnunen.

Syntyykö kestävyysmurros ilman sääntelyä? Miten yritysten arvot muuttuvat? Onko tuotantoa ilman kasvua?

7. jakso: Oikeudenmukaisuus

Seitsemännessä ja podcast-sarjan viimeisessä jaksossa Kestävyyspaneelin jäsenet, kestävyystieteen professori Reetta Toivanen ja kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola keskustelevat kestävyysmurroksen oikeudenmukaisuudesta.

Kuuntele podcastit täältä!


Paneelikausi 2019-2022


Tarinoita kestävyysmurroksesta -podcast

Kuudella polulla kestävyyteen -hankkeessa keskitytään kestävyysmurroksen tarinallistamiseen. Hankkeen avauspodcastissa Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Eeva Furman avaa hankkeen ja sen teemojen taustoja, minkä lisäksi käydään paneelikeskustelu kestävyysmurroksen tarinallistamisesta. Mukana ovat Helsingin yliopistolta viestinnän professori Risto Kunelius ja tietokirjallisuuden professori Pirjo Hiidenmaa, Tampereen yliopistolta kirjallisuudentutkija Juha Raipola, ja Turun yliopistolta dosentti ja tulevaisuudentutkimuksen yliopistolehtori Katriina Siivonen, kestävyyspaneelin varapuheenjohtaja.

Kuudella polulla kestävyyteen on Suomen kulttuurirahaston Argumenta-apurahan tukema tieteiden välinen hanke. Hanketta vetää Kestävyyspaneelin yhteisö -työryhmä Suomen ympäristökeskus SYKEn professori Eeva Furmanin johdolla.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät arjessamme enenevissä määrin, eriarvoisuus kasvaa, lajikato kiihtyy ja muun muassa jäteongelmien kaltaiset kulutusyhteiskuntamme oireet kasautuvat. Kestävyyspaneelin Kuusi polkua kestävyyteen tarjosi vuonna 2020 ratkaisuksi monialaista järjestelmätason kestävyysmurrosta. Monimutkainen ja asiaan vihkiytymättömälle jopa luotaantyöntävän kuuloinen käsite ei kuitenkaan välttämättä kerro suurelle yleisölle paljoakaan.

Kuudella polulla kestävyyteen -hankkeen keskiössä onkin kestävyysmurroksen tarinallisuus. Pyrimme nostamaan esille kuuden järjestelmän kestävyysmurroksen keskeisiä pullonkauloja ja tarinallistamaan kestävän kehityksen askeleita. Hankkeen aikana hyödynnetään erilaisia tarinallistamisen työkaluja, kuten infografiikkaa, vastamainos-huumoria ja valokuvia.

Vuosina 2021-2023 hanke järjestää työpajoja ja tarinallistamistilaisuuksia yhteistyössä eri kirjastojen ja museoiden kanssa. Tuomme yhteen eri tieteenalojen tutkijoita ja tavallisia ihmisiä luomaan yhteistyössä kestävyysmurroksen kieltä ja tarinoita saavuttaaksemme yhteisen näkemyksen siitä, millaisia kestävä hyvinvointi, ruoka, energia ja talous voisivat olla. Hankkeen ensimmäinen tarinallistamistilaisuus järjestettiin keväällä 2021.

Lisätiedot: Erkki Mervaala (erkki.mervaala(at)syke.fi / +358 (0)29 525 2150)


Kestävyyspaneeli -podcast-sarja

Mitä kestävyysmurroksen toteuttaminen Suomessa käytännössä tarkoittaa? Miten sitä voidaan eri keinoin edistää? Entä miten tiede voi auttaa tässä työssä?

Kestävyyspaneeli-podcastissa ääneen pääsevät Suomen Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsenet. He ovat tunnistaneet kuusi polkua kestävään kehitykseen, joita samanaikaisesti kulkemalla voidaan edistää kestävyysmurrosta Suomessa.

Podcast-sarjan jaksot on jaoteltu Globaalin kestävän kehityksen raportissa tunnistettujen kuuden keskeisimmän aihealueen mukaisesti:

  • kansalaisten hyvinvointi ja toimintamahdollisuudet
  • kestävä ja oikeudenmukainen talous
  • kestävät ruokajärjestelmät ja terveelliset ruokatottumukset
  • kestävän energian saanti kaikille
  • kaupunkien ja kaupunkiseutujen kestävyys
  • globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen

Jaksoissa Kestävyyspaneelin jäsenet keskustelevat pareittain siitä, mitä yllä olevat teemat tarkoittavat Suomen kannalta. Podcast -jaksot julkaistaan kevään 2020 aikana.

1. jakso: Ollaanko Suomessa tarpeeksi läpinäkyviä ruoantuotannossa?

Kestävyyspaneeli podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa paneelin puheenjohtaja Eeva Furman ja paneelin jäsen Arto Salonen keskustelevat ruokajärjestelmän kestävyydesta, sen haasteista ja mahdollisuuksista Suomessa.

2. jakso: Voidaanko metsäsuhteella muuttaa maailmaa kestävämmäksi?

Maapallon luonnonjärjestelmät kuohuvat. Onko globaaliin ongelmaan olemassa paikallisia ratkaisuja?

Kestävyyspaneeli-podcastin toisessa jaksossa keskustelevat soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen Jyväskylän yliopistosta sekä tulevaisuudentutkimuksen yliopistonlehtori Katriina Siivonen Turun yliopistosta.

3. jakso: Onko taloudellinen kasvu aina edellytys kehitykselle?

Nopea talouskasvu on perustunut pitkälti ekologisesti kestämättömään luonnonvarojen kulutukseen. Voiko talous kasvaa samalla kun ympäristövaikutukset vähenevät?

Kestävyyspaneeli-podcastin kolmannessa jaksossa keskustelevat vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta sekä kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola Oulun yliopistosta.

Onko BKT enää toimiva väline talouskasvun mittaamiseen? Täytyisikö meidän ajatella uusiksi koko talouskasvun ideaali?

4. jakso: Millaista olisi kulutus fossiilivapaassa taloudessa?

Fossiilisen energian polttamisen ja maankäytön muutosten takia ilmakehään päätyy joka vuosi tuhansia miljardeja tonneja hiilidioksidia. Millaisia järjestelmämuutoksia tarvitaan juuri nyt, että oltaisiin ympäristön kannalta riittävässä vauhdissa?

Kestävyyspaneeli-podcastin neljännessä jaksossa keskustelevat metsäekologian professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta sekä Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston ympäristöjohtamisen ja -talouden professori Lassi Linnanen. Onko hiilen irtikytkentä mahdollista suorittaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla?