Toiminta-ajatus ja tavoite

Kestävyyspaneeli (aiemmin Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli) on riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on edistää kestävää kehitystä Suomessa. Paneeli pyrkii vaikuttamaan laaja-alaisesti yhteiskunnassa, ja sen erityistehtävänä on tukea työssään Suomen Kestävän kehityksen toimikuntaa, joka on pääministerin johtama yhteiskunnallista päättäjistä koostuva vaikuttajafoorumi.

Kestävyyspaneelissa on neljätoista tieteentekijää. Edustamme eri tieteenaloja, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.  Viemme Suomea kohti globaalisti kestävää yhteiskuntaa seuraavasti:

  • Edistämme ympäristön ja ihmisen yhteistä hyvinvointia ja siihen tähtäävää yhteiskunnallista muutosta
  • Nostamme julkiseen keskusteluun kiperiä, mutta kestävän kehityksen kannalta kriittisen tärkeitä kysymyksiä.
  • Autamme löytämään toisiaan täydentäviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja keskenään ristiriitaisiinkin kestävyystavoitteisiin. Näin tuemme pitkäjänteistä päätöksentekoa.

Toimintamallia haettiin kokeilun kautta

Kestävyyspaneelin toiminta käynnistettiin Sitran toimesta vuonna 2013. Ensimmäinen paneeli löysi paikkansa suomalaisen kestävän kehityksen politiikan kentässä riippumattomana, mutta kriittisenä tieteen äänen tuojana. Se toimi tiiviissä yhteistyössä kestävän kehityksen koordinaatioryhmän sekä kestävän kehityksen toimikunnan kanssa ja otti kantaa mm. talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin.

Paneelikaudella 2019-2022 Kestävyyspaneeli toimi HELSUSin, Luken ja Syken koordinoimana. Paneeli toimi yhteistyössä myös muiden tiedepaneelien, luonto- ja ilmastopaneelien sekä eurooppalaisen ympäristöpaneelien verkoston EEAC:n kanssa.

Paneelin koordinointi valtioneuvoston kanslian yhteyteen

Valtioneuvosto nimitti Kestävyyspaneelin 15.12.2023 toimikaudelle 2023-2025 ja vuodesta 2023 eteenpäin paneeli toimii valtioneuvoston kanslian yhteydessä riippumattomana tiedepaneelina. Panelistit edustavat omaa riippumatonta asiantuntemustaan, eivätkä toimi taustaorganisaatioidensa virallisina edustajina.

Aikaisemmat vastuuorganisaatiot HELSUS, Luke ja Syke jatkavat edelleen paneelin koordinaatiotyön tukemisessa tiedesihteeristön voimin vuonna 2023. Keväästä 2023 alkaen Kestävyyspaneelin työn koordinoinnista on vastannut valtioneuvoston kansliaan palkattu pääsihteeri, Johanna Kentala-Lehtonen.