Toiminta-ajatus ja tavoite

Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli, Kestävyyspaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on edistää kestävää kehitystä Suomessa. Paneeli pyrkii vaikuttamaan laaja-alaisesti yhteiskunnassa, mutta sen erityistehtävänä on tukea työssään Suomen Kestävän kehityksen toimikuntaa, joka on pääministerin johtama yhteiskunnallista päättäjistä koostuva vaikuttajafoorumi.

Paneelissa on kymmenen asiantuntijaa, jotka edustavat eri tieteenaloja ja eri yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.Voit tutustua panelisteihin ja heidän ajatuksiinsa tarkemmin täällä.  Kestävyyspaneeli on muotoillut tavoitteensa seuraavasti:

Me kestävyyspaneelin tieteentekijät viemme Suomea kohti kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

  • Tuomme tieteen näkökulmia ja eettisiä pohdintoja päätöksentekoon. Nostamme julkiseen keskusteluun kiperiä, mutta kestävän kehityksen kannalta kriittisen tärkeitä kysymyksiä.
  • Tavoitteemme on edistää sellaista yhteiskunnallista muutosta, joka ottaa huomioon sekä ympäristön että ihmisen hyvinvoinnin. Tunnistamme niitä kohtia, joissa keskenään ristiriitaiset näkökulmat täydentävät ja tukevat toisiaan. Arvioimme ja ennakoimme kehitystä ja tuemme pitkäjänteistä päätöksentekoa.
  • Haluamme olla siellä, missä kestävyydestä puhutaan. Ole yhteydessä ja haasta meidät kestävän kehityksen asioissa!

Toimintamallia haettiin kokeilun kautta

Kestävyyspaneelin toiminta käynnistettiin Sitran toimesta vuonna 2013. Ensimmäinen paneeli löysi paikkansa suomalaisen kestävän kehityksen politiikan kentässä riippumattomana, mutta kriittisenä tieteen äänen tuojana. Se toimi tiiviissä yhteistyössä kestävän kehityksen koordinaatioryhmän sekä kestävän kehityksen toimikunnan kanssa ja  otti kantaa mm. talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin. Paneeli toimi yhteistyössä myös muiden tiedepaneelien, luonto- ja ilmastopaneelien sekä eurooppalaisen ympäristöpaneelien verkoston EEAC:n kanssa.

Uusi paneeli jatkaa edellisen paneelin jalanjäljiltä, mutta uudenlaisessa toimintaympäristössä ja pitkälti uusin voimin.  Ehdotuksia panelisteiksi pyydettiin suomalaisilta yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta, tiedeinstituutioilta sekä ministeriöiltä ja uuteen paneeliin kutsuttiin 10 asiantuntijaa, jotka edustavat kattavasti kestävyyden eri osa-alueita ja suomalaisia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.

Paneelin uudet isännät

Helsus, Luke ja SYKE ottivat vastuun paneelin toiminnan koordinaatiosta vuoden 2019 alusta. Isäntäorganisaatioiden toiminta kattaa yhdessä Agenda2030n laajan toimintakentän, joka ulottuu köyhyyden poistamisesta tasa-arvon kysymyksiin, kuin ilmastonmuutoksen torjunnasta terveyteen ja hyvinvointiin sekä kestävistä yhdyskunnista teknologisiin innovaatioihin ja yhteistoimintaan.  Ne ovat Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksillaan sitoutuneet kestävän kehityksen edistämiseen Suomessa ja globaalisti tutkittuun tietoon perustuen. Lukella ja SYKElla  on myös eri yliopistojen kampuksille sijoittuvien toimipaikkojensa ansiosta tiiviit yhteistyösuhteet koko yliopistokenttään, mikä mahdollistaa kansallisen osaamisen saamisen täysimääräisesti käyttöön Agenda2030-tavoitteiden toteuttamiseksi.