Toiminta-ajatus ja tavoite

Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli, Kestävyyspaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on edistää kestävää kehitystä Suomessa. Paneeli pyrkii vaikuttamaan laaja-alaisesti yhteiskunnassa, ja sen erityistehtävänä on tukea työssään Suomen Kestävän kehityksen toimikuntaa, joka on pääministerin johtama yhteiskunnallista päättäjistä koostuva vaikuttajafoorumi.

Paneelissa on viisitoista asiantuntijaa, jotka edustavat eri tieteenaloja ja eri yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Voit tutustua panelisteihin ja heidän ajatuksiinsa tarkemmin täällä. Kestävyyspaneeli on muotoillut tavoitteensa seuraavasti:

Me kestävyyspaneelin tieteentekijät viemme Suomea kohti kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

  • Tuomme tieteen näkökulmia ja eettisiä pohdintoja päätöksentekoon. Nostamme julkiseen keskusteluun kiperiä, mutta kestävän kehityksen kannalta kriittisen tärkeitä kysymyksiä.
  • Tavoitteemme on edistää sellaista yhteiskunnallista muutosta, joka ottaa huomioon sekä ympäristön että ihmisen hyvinvoinnin. Tunnistamme niitä kohtia, joissa keskenään ristiriitaiset näkökulmat täydentävät ja tukevat toisiaan. Arvioimme ja ennakoimme kehitystä ja tuemme pitkäjänteistä päätöksentekoa.
  • Haluamme olla siellä, missä kestävyydestä puhutaan. Ole yhteydessä ja haasta meidät kestävän kehityksen asioissa!

Toimintamallia haettiin kokeilun kautta

Kestävyyspaneelin toiminta käynnistettiin Sitran toimesta vuonna 2013. Ensimmäinen paneeli löysi paikkansa suomalaisen kestävän kehityksen politiikan kentässä riippumattomana, mutta kriittisenä tieteen äänen tuojana. Se toimi tiiviissä yhteistyössä kestävän kehityksen koordinaatioryhmän sekä kestävän kehityksen toimikunnan kanssa ja otti kantaa mm. talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin.

Paneelikaudella 2019-2022 Kestävyyspaneeli toimi HELSUSin, Luken ja Syken koordinoimana. Paneeli toimi yhteistyössä myös muiden tiedepaneelien, luonto- ja ilmastopaneelien sekä eurooppalaisen ympäristöpaneelien verkoston EEAC:n kanssa.

Paneelin koordinointi valtioneuvoston kanslian yhteyteen

Valtioneuvosto nimitti Kestävyyspaneelin 15.12.2023 toimikaudelle 2023-2025 ja vuodesta 2023 eteenpäin paneeli toimii valtioneuvoston kanslian yhteydessä riippumattomana tiedepaneelina. Panelistit edustavat omaa riippumatonta asiantuntemustaan, eivätkä toimi taustaorganisaatioidensa virallisina edustajina.

Aikaisemmat vastuuorganisaatiot HELSUS, Luke ja Syke jatkavat edelleen paneelin koordinaatiotyön tukemisessa tiedesihteeristön voimin vuonna 2023. Keväästä 2023 alkaen Kestävyyspaneelin työn koordinoinnista on vastannut valtioneuvoston kansliaan palkattu pääsihteeri, Johanna Kentala-Lehtonen.