Kestävyyspaneeli tukee päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli (Kestävyyspaneeli) tukee kestävään kehityksen vaikuttavaa päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua Suomessa tuomalla siihen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä sekä edistää ympäristö-, talous- ja sosiaalisten kysymysten yhteensovittamista.

Lue lisää

Uusimmat kuulumisemme

 

Kestävyyspaneeli: Suomella edellytykset pystyä parempaan kriisien hoidossa

20.9.2023

Suomi on edennyt monissa kestävän kehityksen tavoitteissa hyvin, mutta viime vuosina suunta on kääntynyt. Kestävän kehityksen näkökulmat liittyvät vahvasti kriiseihin ja niiden ehkäisyyn, minkä vuoksi ne pitäisi nostaa päätöksenteon keskiöön. Kestävyyspaneeli arvioi Suomen hallitusohjelmaa suhteessa YK:n tuoreeseen globaalin kestävän kehityksen raporttiin ja näkee hallitusohjelmassa sekä positiivisia että huolestuttavia piirteitä. Lue lisää täältä.


Kestävyyspaneeli Tiedekulmassa 20.9: Miten käy talouden, ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin? Kestävyyspaneeli kommentoi hallitusohjelmaa

29.8.2023

Tule kuulemaan, millaisia ratkaisuja asiantuntijat tarjoavat Suomen tulevaisuuden kehitykselle ja miten he peilaavat Suomen tilannetta suhteessa globaaliin kestävään kehitykseen. Kaikille avoin seminaari järjestetään Tiedekulmassa 20.9. klo 13–15. Lue lisää tapahtumasta täältä. 


Pois pahoilta teiltä: Tiedepaneelit korostavat uusia näkökulmia avaavaa ja toimintatapoja uudistavaa viestintää

8.6.2023

Suomalaisten tiedepaneelien edustajat kokoontuivat yhteen Sustainability Science Days -konferenssissa 25.5.2023. Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston järjestämässä kolmipäiväisessä tapahtumassa kuultiin laaja katsaus kestävyystieteen ajankohtaisista teemoista. Kestävyys-, Ilmasto– ja Luontopaneelien järjestämässä yhteiskeskustelussa pureuduttiin monikriisiin. Keskusteluun osallistuivat myös Metsäbiotalouden tiedepaneeli ja Talouspolitiikan arviointineuvosto. Lue artikkeli kokonaisuudessaan täältä. 


Kuuden ministeriön malli varmistaisi kestävyysmurroksen

31.5.2023

Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Lassi Linnanen ja pääsihteeri Johanna Kentala-Lehtonen hahmottelevat Kestävyyspaneelin blogissa uutta kuuden ministeriön mallia Suomen nykyisen ministeriörakenteen tilalle. Jotta muutos kestävyyteen onnistuisi, päätösten vaikutuksia tulisi tarkastella paljon nykyistä pidemmällä aikavälillä, mikä vaatii päätöksentekorakenteiden uudistamista. Lue blogiteksti täältä.


Kestävyyspaneeli: Iskunkestävässä Suomessa tiedetään, miten päätökset vaikuttavat hyvinvointiin ja ympäristöön

10.5.2023

Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli (Kestävyyspaneeli) esittää, että tuleva hallitus ottaisi käyttöön kokonaiskestävyyden mittarit tarkastelemaan päätöksenteon vaikutuksia. Kolmiosainen mittari mittaisi talouden kannattavuuden ohella myös suomalaisten hyvinvointia ja luontopääomaa. Lue koko tiedote täältä.


Kestävyysmurros: Miten yhdistää työelämä, toimeenpanokyky ja ymmärrys ihmisestä?

5.5.2023

Anna-Maria Teperi sanoo blogissaan, että hänen mielestään meillä on jo olemassa riittävästi tietoa ja keinoja kestävyyden aikaansaamiseksi. Hän nostaa kestävyyden tavoitteluun kolme olennaista näkökulmaa: toimeenpanokyvyn, ihmisen toiminnan sekä työelämän. Vaihtoehtoisia näkökulmia ja toimintamalleja kestävyysmurrokseen löytyy työn ja turvallisuuden tutkimuksesta, jossa korostetaan onnistumisia ja psykologista ymmärrystä ihmisen toiminnasta. Ihmiset lähtevät ratkomaan myös kestävyysmurrosta, kun siihen tarjotaan järkevät, selkeät välineet ja onnistumisen edellytykset. Lue koko blogiteksti täältä.


Kestävyyspaneeli esittää viisi tärkeää tulevaisuuskysymystä Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa

18.04.2023

Kestävyyspaneeli nostaa tärkeimpiä tulevaisuuskysymyksiä esiin osana laajempaa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisua (7/2022) ”Tärkeimmät tulevaisuuskysymykset tulevaisuusvaliokuntien maailmankokoukselle – asiantuntijoilta pyydettyjä näkemyksiä”. Kestävyyspaneelin mukaan tärkein tulevaisuuskysymys on kestävyysmurroksen toteuttaminen. Lue koko uutinen täältä ja Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu täältä.


Johanna Kentala-Lehtonen aloittanut 1.3. Kestävyyspaneelin pääsihteerinä

16.03.2023

Johanna Kentala-Lehtonen aloitti maaliskuun alussa Kestävyyspaneelin uutena pääsihteerinä, sijaintipaikkanaan valtioneuvoston kanslian strategiaosasto. Pääsihteeri vastaa Kestävyyspaneelin koordinaatiosta. Kestävyyspaneeli siirtyi vuoden vaihteessa valtioneuvoston kanslian yhteyteen pysyen jatkossakin riippumattomana neuvoa-antavana tiedepaneelina. Lue koko uutinen täältä.


Kestävyysmurros ja kriittinen tiede

14.03.2023

Minna Kaljonen ja Katriina Soini kirjoittavat Kestävyyspaneelin blogitekstissä, kuinka kritiikki on tiedettä ja tutkimusta teenpäin luotsaava voima. Kriittisyys on hyvä muistaa myös kestävyystutkimuksessa. Lue koko blogiteksti täältä.


Kestävyysmurroksen pyhä kolminaisuus

31.01.2023

Blogitekstissään vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme pohtii yhteiskuntien keskeisten tavoitteiden kestämättömyyttä. Halme nostaa kestävyyden ajan tavoitteiksi eko-sosiaalisen hyvinvoinnin, pitkän aikavälin taloudellisen kannattavuuden ja resilienssin. Lue koko blogiteksti täältä.


Nuorten potentiaali kestävyysmurroksen kirittäjinä pitää saada paremmin hyödynnettyä

24.01.2023

Nuoret eivät saa ääntään riittävästi kuuluviin kestävyysmurrokseen tähtäävissä päätöksissä. Merkittävä osa nuorista on perustellusti ahdistunut tulevaisuudestaan, ja osa nuorista on turhautunut vähäisiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Nuorten näkemykset pitää saada aidosti esiin ja kestävyysmurrosta kirittämään. Kuudella polulla kestävyyteen -hankkeen yhdeydessä julkaistiin nuorten politiikkasuositukset, joissa kestävyyttä edistetään vertauskuvallisesti laastarein, lääkkein ja leikkauksin.

Lue blogiteksti täältä.


Kestävyyspaneeli siirtyy valtioneuvoston kanslian yhteyteen – 15 jäsentä valittu kaudelle 2023-2025

15.12.2022

Kestävyyspaneeli jatkaa uudistunein voimin toimintaansa riippumattomana tiedepaneelina. Valtioneuvoston kanslia ilmoittaa tiedotteessaan Kestävyyspaneelin siirtymisestä valtioneuvoston kanslian yhteyteen 1.1.2023 alkaen. Valtioneuvosto on myös nimittänyt seuraavalle kaudelle 2023-2025 valitut Kestävyyspaneelin jäsenet. Uuteen paneeliin kuuluu 15 jäsentä, jotka jatkavat työtä kestävyysmurroksen edistämiseksi.

Lue lisää täältä.


Tiedolla luodaan toivon näkymiä

1.12.2022

Nykyisen Kestävyyspaneelin kausi lähestyy loppuaan. Kestävyyspanelistit ja paneelin koordinaatio  reflektoivat kulunutta kautta yhdessä kirjoittamassaan blogitekstissään. Miten monitieteinen paneeli on osallistunut yhteiskunnalliseen kestävän kehityksen keskusteluun, mitä paneeli on oppinut suurten globaalien muutosten keskellä ja millaisia suosituksia tulevaisuudelle voidaan antaa? Tekstin lopussa on kaksi videota, joilla kestävyyspanelistit kertovat lisää ajatuksiaan kuluneesta kaudesta sekä vastaavat kysymykseen, miten kestävyyttä pitäisi edistää.

Lue blogiteksti täältä.


Kohti kestävää eurooppalaista ruokajärjestelmää

15.11.2022

Eurooppalainen ruokajärjestelmä on uudistusten edessä. Ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin keskittyvien tiedepaneelien eurooppalainen EEAC-verkosto on julkaissut kannanoton, jossa tarkastellaan sitä, mitä Euroopassa on tehtävä, jotta ruokajärjestelmän resilienssi ja kestävyys kasvaisi. Lue lisää täältä.


Metsien hakkuita olisi syytä vähentää – mutta miten?

28.10.2022

Blogissaan soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen pohtii ratkaisuja metsien hakkuiden hillitsemiseksi. Hän ideoi haittaveromallia, jonka avulla hakkuut voitaisiin saada kestävälle tasolle. Lue blogiteksti täältä.


EEAC-tiedekonferenssi kokosi eurooppalaiset asiantuntijat vauhdittamaan kestävyysmurrosta

16.09.2022

Mikä on tieteen rooli kestävyysmurroksen vauhdittamisessa ja miten varmistamme tutkitun tiedon käytön päätöksenteossa? Tiedepaneelien EEAC-verkoston konferenssissa keskusteltiin vuoropuhelun ja yhteistyön tärkeydestä ratkaisevalla toiminnan vuosikymmenellä. Nyt tarvitaan puheiden sijasta tekoja. Lue lisää täältä.


Avoin kutsu nimetä Kestävyyspaneelin jäseniä seuraavalle toimikaudelle 2023-2025 

16.09.2022

Kutsumme tiedeorganisaation edustajia osallistumaan uuden paneelin kokoamiseen toimikaudelle 2023-2025 ehdottamalla 1–3 asiantuntijajäsentä. Ehdokkaita asiantuntijapaneelin jäseniksi voi ilmoittaa 16.10.2022. Lisätietoja täältä.


Eurooppalaiset tiedepaneelien huippuasiantuntijat Helsingissä 14.–15.9. – Miten kestävyysmurrokseen saadaan vauhtia?

14.09.2022

Elämme ratkaisevaa vuosikymmentä, jonka aikana Euroopan on tehtävä harppaus kestävään tulevaisuuteen – Miten kestävyysmurrokseen saadaan vauhtia, ja mikä on tieteen rooli oikeudenmukaisessa siirtymässä? Suomalaiset tiedepaneelit Luontopaneeli, Ilmastopaneeli ja Kestävyyspaneeli järjestävät 14.–15. syyskuuta eurooppalaisen tiedepaneelien verkoston EEAC:n kansainvälisen 30-vuotisjuhlakonferenssin Helsingissä. Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa. Lue lisää täältä.


Kolme lääkettä ympäristökriisiin: tieto, taito ja yhteinen tarmo

08.09.2022

Blogissaan Tiina ja Antti Herlinin säätiö sanoittaa näkemyksen siitä, miten monimutkaiseen ilmastokriisin voidaan vastata. Tarvitaan tieteeseen perustuvaa taitavaa siirtymäpolitiikkaa, joka osallistaa ja motivoi laajasti yhteiskunnan eri sektoreita ja eri tilanteissa olevia ihmisiä. Säätiö on yksi EEAC-verkoston 30-vuotisjuhlakonferenssin tukijoista, jonka teemana on ratkaisevan toiminnan vuosikymmen. Lue lisää täältä.


Talouskasvuriippuvuus vie umpikujaan?

24.08.2022

Blogissaan Kestävyyspaneelin jäsen professori Arto O. Salonen haastaa meidät miettimään edistymisen mittaa ja sen saavuttamista. Elämmekö talouskasvuriippuvuudessa vai onko tavoitteenamme elämän edellytysten säilyminen ja arvokkaaksi koettu ihmiselämä? Lue lisää täältä.


On aika kiittää

12.08.2022

Kestävyyspaneelin pitkäaikainen puheenjohtaja Eeva Furman väistyy tehtävästään 14.8 ja aloittaa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteerinä 15.8.2022. Blogissaan hän refkletoi paneelin toimintaa ja aikaansaannoksia kuluneiden vuosien aikana. Lue lisää tästä.


Kestävyyspaneelin puheenjohtajistossa muutoksia

11.08.2022

Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin (Kestävyyspaneelin) puheenjohtaja Eeva Furman väistyy tehtävästään paneelin puheenjohtajana ja aloittaa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteerinä 15.8 alkaen. Varapuheenjohtajat professori Lassi Linnanen ja dosentti Katriina Siivonen jakavat puheenjohtajan tehtävät vuoden 2022 loppuun asti. Lue lisää puheenjohtajiston muutoksista tästä.


Suomi tarvitsee uuden myönteisen tulevaisuuskuvan – kestävä elämäntapa on mahdollista saavuttaa yhdessä

01.06.2022

Kestävyyspaneelin uudessa Myönteinen tulevaisuus Suomelle -julkaisussa paneeli esittää 28 tuoretta suositusta, joiden avulla yhteiskuntaamme voidaan muuttaa kestävämmäksi. Siirtyminen kestävään tulevaisuuteen ei ole luopumista vaan siirtymistä uudenlaiseen, mukavampaan, sujuvampaan ja merkityksellisempään elämään. Lue lisää uudesta julkaisusta.


Myönteinen tulevaisuuskuva on edellytys kestävyysmurrokselle

01.06.2022

Miten tulevaisuus näyttäytyy sinulle? Tutkitun tiedon mukaan elämä tulee olemaan merkittävästi erilainen kuin nykyisyys, ja jos kehitystä ohjataan hallitusti, tulevaisuudessa on kaikkien mahdollista elää hyvinvoivasti niin Suomessa kuin globaalisti. Tänne kuljettamaan tarvitaan kestävyysmurros, joka etenee nopeasti, reilusti ja luonnonjärjestelmiä kunnioittaen. Kestävyyspaneelin tuore julkaisu – Myönteinen tulevaisuus Suomelle – osoittaa, että kestävyysmurroksen aikaansaamiseksi on keskeistä aikaansaada Suomeen uudenlainen myönteinen tulevaisuuskuva. Lue lisää Kestävyyspaneelin puheenjohtajan Eeva Furmanin blogista.


Ratkaisevan toiminnan vuosikymmen: miten saadaan kestävyysmurrokseen vauhtia Euroopassa?

19.05.2022

Kestävyyspaneeli, Ilmastopaneeli ja Luontopaneeli järjestävät yhdessä tiedepaneelien EEAC-verkoston kansainvälisen 30-vuotisjuhlakonferenssin Helsingissä 14.–15. syyskuuta. Tapahtuma kokoaa suomalaiset ja eurooppalaiset asiantuntijat pohtimaan kestävyysmurroksen vauhdittamista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.


Miltä näyttää talouskeskustelun tila ja tulevaisuus?

17.05.2022

Millaista on suomalainen talouskeskustelu? Mistä asioista puhutaan ja mistä ei? Miltä talouden tulevaisuuden tulisi näyttää? Entä millä tavoin keskustelun tulisi muuttua monikytköksisten kestävyyshaasteiden edessä? Näihin kysymyksiin pureuduttiin Sitran järjestämässä Tulevaisuus – talouskeskustelustamme puuttuva pala? -tilaisuudessa, jossa mukana keskustelemassa oli Kestävyyspaneelin Minna Halme. Lue lisää täältä.


Pääministerin puhe 2035

13.05.2022

Kuluneen vuoden aikana paneeli on pureutunut erityisesti siihen, miten kestävä hyvinvointi voidaan saavuttaa Suomessa. Työn innoittamana Kestävyyspaneelin blogissa varapuheenjohtaja Lassi Linnanen esittää sivistyneen arvauksensa siitä miltä matka kohti kestävämpää tulevaisuutta saattaisi näyttää ja millaisia välipysäkkejä matkalla on. Se on puhe, jonka pääministeri voisi pitää vuonna 2035 Suomen kansalaisille. Lue puhe kokonaisuudessaan täältä.


Tervetuloa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ja Kestävyyspaneelin julkiseen kuulemiseen: Myönteinen tulevaisuus Suomelle 

12.05.2022

Tervetuloa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ja Kestävyyspaneelin julkiseen kuulemiseen 1.6.2022 klo. 9 alkaen. Kestävyyspaneelin mukaan uudenlainen myönteinen kestävän Suomen tulevaisuuskuva on tutkitusti tarpeen. Paneeli on tunnistanut kestävyysmurrosten hidasteita ja harhapoluille ohjaavia suuntaviittoja, joista on nyt irtauduttava. Tulevaisuusvaliokunnan kuulemisessa paneeli julkaisee keskeiset toimintasuositukset sisältävän yhteenvedon Myönteinen tulevaisuus Suomelle. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautuminen.


YK:n korkean tason kokous käsitteli kestävän kaupunkikehityksen toimeenpanoa globaalisti 

29.04.2022

YK:n yleiskokouksen järjestämä korkean tason kokous käsitteli 28. huhtikuuta YK:n Uuden Kaupunkikehitysohjelmaa (New Urban Agenda), jonka tarkoituksena on ohjata kestävää kaupunkikehitystä. Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Eeva Furman korosti puheessaan kaupunkien roolia kestävyysmurroksen suunnannäyttäjinä.


Menestyvä yhteiskunta – Suomen suhteellinen kilpailuetu? 

19.04.2022

Blogissa paneelin jäsen ja Tampereen yliopiston dekaani Juho Saari pohtii suomalaisten kuvaa yhteiskunnasta ja miten näkemykset vaikuttavat kestävyyssiirtymään. Saari pureutuu erityisesti kansalaispulssin tuloksiin, jonka avulla on seurattu suomalaisten näkemyksiä yhteiskunnan tilasta koronapandemian aikana. Lue lisää Saaren ajatuksista suomalaisen yhteiskunnan tilasta täältä.


Kestävyyspaneelin toiminta vuonna 2021

22.03.2022

Kestävyyspaneelin tarkoituksena on edistää tutkimukseen perustuvaa yhteiskunnallista muutosta, joka ottaa huomioon sekä ympäristön että ihmisen hyvinvoinnin. Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Millaisia asioita ja teemoja nousi esiin paneelin keskustelunavauksissa viime vuonna? Lue lisää uudesta toimintaraportista, joka avaa Kestävyyspaneelin toimintaa vuoden 2021 aikana.


Kestävyysmurrokseen tarvitaan osallisuutta 

22.02.2022

Blogissa paneelin varapuheenjohtaja ja Turun yliopistonlehtori Katriina Siivonen korostaa osallisuuden merkitystä kestävyysmurroksessa. Hänen mukaansa ekologisten ongelmien ratkaisun keskiössä on auttaa ihmisiä muuttamaan toimintaansa aiempaa kestävämmäksi. Blogissa Siivonen havainnollistaa osallisuuden tärkeyttä Kestävyyspaneelin Kuudella polulla kestävyyteen -hankkeen puitteissa järjestetyn työpajan keskustelujen pohjalta. Lue lisää osallisuudesta merkityksestä kestävyysmurroksessa.


Mukavuus ja ekologisuus saavutettavuuden mittareiksi kaupungeissa?

02.02.2022

Blogissa paneelin jäsen ja Helsingin yliopiston professori Tuuli Toivonen pureutuu kaupunkiliikkumisen kehittämiseen kestävyyden näkökulmasta. Kaupungeissa liikkumista tarkastellaan usein saavutettavuuden näkökulmasta, jolloin saavutettavuus usein rinnastetaan matka-aikaan. Toivonen kuitenkin korostaa, että kestävän kaupunkikehityksen näkökulmasta tarvitaan uusia tarkastelutapoja, jotka huomioivat myös matkan ekologisuuden ja mukavuuden. Lue lisää kestävän liikkumisen edistämisestä kaupungeissa.


Huumorilla harppaus kestävämpään yhteiskuntaan

05.01.2022

Blogissa paneelin koordinaattori ja SYKEn johtava tutkija Jari Lyytimäki pohtii huumorin merkitystä ympäristökysymysten tarkastelussa ja kestävyysmurroksen edistämisessä. Millä tavoin huumoria voidaan hyödyntää muutoksen välineenä vähättelyn sijaan? Voiko huumori tuoda helpotusta kasvavaan ympäristöahdistukseen? Lue lisää huumorin merkityksestä kestävyysmurroksen vauhdittajana.


Kutsu EEAC:n vuosikonferenssiin: Digitaalinen muutos kestävyysmurroksen mahdollistajana

16.11.2021

Euroopan laajuinen ympäristö- ja kestävyyspaneelin verkosto (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network, EEAC Network) järjestää vuosikonferenssin 17-19.11.2021. Konferenssin teemana on digitaalinen muutos kestävyysmurroksen mahdollistajana. Konferenssin ohjelma koostuu verkossa järjestettävistä seminaareista, jotka ovat kaikille avoimia. Lue lisää konferenssin ohjelmasta ja rekisteröidy mukaan.


Tutkijoiden yhteistyöllä visioitiin murrospolkuja kestävämpään tulevaisuuteen

21.10.2021

Kestävyyspaneelin järjestämissä murrostyöpajoissa kestävyystutkijat viitoittivat polkuja kohti kestävyysmurrosta Suomessa. Työpajoihin osallistui sekä Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamien hankkeiden tutkijoita että Kestävyyspaneelin jäseniä. Tuore työpajojen loppuraportti on kooste tutkijoiden välisen vuoropuhelun tuloksista ja ajatuksista kestävän kehityksen murroksen edistämiseksi Suomessa. Se tiivistää kestävyystutkijoiden ajatuksia erityisesti ruoka-, kaupunki- & energiajärjestelmiin liittyen ja sisältää visioita tulevasta, järjestelmien välisistä yhteyksistä sekä nostaa esiin vaikeita asioita murrokseen liittyen. Lue lisää ja tutustu raporttiin.


Kestävyyspaneelin ja Kuhmon kaupungin yhteinen tilaisuus tulevaisuuden kestävästä ja hyvinvoivasta Kuhmosta: Tule mukaan ideoimaan! 

20.10.2021

Ilmasto lämpenee ja luonnonvaroja käytetään liikaa. Miten muutokset näkyvät Kuhmossa ja miten pieni kaupunki voi vaikuttaa maailman myllerrykseen? Millainen on Kuhmon matka muuttotappiokunnasta kestävyyden keitaaksi? Onko edessä kestävyysmurros? Kuhmon kirjastossa järjestetään 30.10.2021 Kestävyyspaneelin Tarinoita kestävyysmurroksesta -työpaja, jossa kuntalaiset pääsevät keskustelemaan kestävästä ja hyvinvoivasta Kuhmosta yhdessä Kestävyyspaneelin varapuheenjohtaja Katriina Siivosen sekä Kuhmon kaupunginjohtajan Tytti Määtän kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä.


Miltä ympäristön muutokset näyttävät kotkalaisen silmin? 

20.9.2021

Kotkan Merikeskus Vellamon Ruuma-tilassa järjestetään Kestävyyspaneelin Tarinoita kestävyysmurroksesta -näyttely 5.–29.10.2021, joka koostuvat kotkalaisten ottamista valokuvista, Metropolia ammattikorkeakoulun infograafeista sekä Häiriköt-päämajan vastamainosteoksista. Näyttelyssä kysytään, miten kestävyysmurrosta voitaisiin tehdä ymmärrettävämmäksi tarinoiden avulla. Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä.


Kohti kokonaiskestävää metsätaloutta

14.9.2021

Blogissaan panelistimme prof. Mikko Mönkkönen sanoittaa miten taloudelliset ja ekologiset tavoitteet sekä kansalaisten toiveet on mahdollista sovittaa yhteen metsäpolitiikassa. Miltä näyttää suomalainen metsätalous, jonka tavoitteena on aito kokonaiskestävyys? Mitä hyötyjä kestävällä metsäpolitiikalla on Suomelle? Lue lisää kokonaiskestävyyteen tähtäävästä metsätaloudesta.