Kestävyyspaneeli tukee päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli (Kestävyyspaneeli) tukee kestävään kehityksen vaikuttavaa päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua Suomessa tuomalla siihen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä sekä edistää ympäristö-, talous- ja sosiaalisten kysymysten yhteensovittamista.

Lue lisää

 

Uusimmat kuulumisemme


Kutsu EEAC:n vuosikonferenssiin: Digitaalinen muutos kestävyysmurroksen mahdollistajana

16.11.2021

Euroopan laajuinen ympäristö- ja kestävyyspaneelin verkosto (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network, EEAC Network) järjestää vuosikonferenssin 17-19.11.2021. Konferenssin teemana on digitaalinen muutos kestävyysmurroksen mahdollistajana. Konferenssin ohjelma koostuu verkossa järjestettävistä seminaareista, jotka ovat kaikille avoimia. Lue lisää konferenssin ohjelmasta ja rekisteröidy mukaan.


Tutkijoiden yhteistyöllä visioitiin murrospolkuja kestävämpään tulevaisuuteen

21.10.2021

Kestävyyspaneelin järjestämissä murrostyöpajoissa kestävyystutkijat viitoittivat polkuja kohti kestävyysmurrosta Suomessa. Työpajoihin osallistui sekä Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamien hankkeiden tutkijoita että Kestävyyspaneelin jäseniä. Tuore työpajojen loppuraportti on kooste tutkijoiden välisen vuoropuhelun tuloksista ja ajatuksista kestävän kehityksen murroksen edistämiseksi Suomessa. Se tiivistää kestävyystutkijoiden ajatuksia erityisesti ruoka-, kaupunki- & energiajärjestelmiin liittyen ja sisältää visioita tulevasta, järjestelmien välisistä yhteyksistä sekä nostaa esiin vaikeita asioita murrokseen liittyen. Lue lisää ja tutustu raporttiin.


Kestävyyspaneelin ja Kuhmon kaupungin yhteinen tilaisuus tulevaisuuden kestävästä ja hyvinvoivasta Kuhmosta: Tule mukaan ideoimaan! 

20.10.2021

Ilmasto lämpenee ja luonnonvaroja käytetään liikaa. Miten muutokset näkyvät Kuhmossa ja miten pieni kaupunki voi vaikuttaa maailman myllerrykseen? Millainen on Kuhmon matka muuttotappiokunnasta kestävyyden keitaaksi? Onko edessä kestävyysmurros? Kuhmon kirjastossa järjestetään 30.10.2021 Kestävyyspaneelin Tarinoita kestävyysmurroksesta -työpaja, jossa kuntalaiset pääsevät keskustelemaan kestävästä ja hyvinvoivasta Kuhmosta yhdessä Kestävyyspaneelin varapuheenjohtaja Katriina Siivosen sekä Kuhmon kaupunginjohtajan Tytti Määtän kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä.


Miltä ympäristön muutokset näyttävät kotkalaisen silmin? 

20.9.2021

Kotkan Merikeskus Vellamon Ruuma-tilassa järjestetään Kestävyyspaneelin Tarinoita kestävyysmurroksesta -näyttely 5.–29.10.2021, joka koostuvat kotkalaisten ottamista valokuvista, Metropolia ammattikorkeakoulun infograafeista sekä Häiriköt-päämajan vastamainosteoksista. Näyttelyssä kysytään, miten kestävyysmurrosta voitaisiin tehdä ymmärrettävämmäksi tarinoiden avulla. Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä.


Kohti kokonaiskestävää metsätaloutta

14.9.2021

Blogissaan panelistimme prof. Mikko Mönkkönen sanoittaa miten taloudelliset ja ekologiset tavoitteet sekä kansalaisten toiveet on mahdollista sovittaa yhteen metsäpolitiikassa. Miltä näyttää suomalainen metsätalous, jonka tavoitteena on aito kokonaiskestävyys? Mitä hyötyjä kestävällä metsäpolitiikalla on Suomelle? Lue lisää kokonaiskestävyyteen tähtäävästä metsätaloudesta.


Tarinoita kestävyysmurroksesta -näyttelyt alkavat Raision museo Harkossa 14.8.2021

4.8.2021

Kestävyyspaneelin kokoamassa Tarinoita kestävyysmurroksesta -näyttelyssä kysytään, miten kestävyysmurrosta voitaisiin tehdä ymmärrettävämmäksi tarinoiden avulla. Näyttelyssä kestävyyden moninaisia teemoja tarinallistetaan Metropolian opiskelijoiden luomien infografiikoiden, Jari Tammisen Voima-lehdestä tuttujen vastamainosten sekä raisiolaisten ottamien valokuvien avulla. Näyttelyn avajaispäivänä lauantaina 14.8.2021 klo. 12-14 järjestämme työpajan etäyhteydellä, johon kutsumme raisiolaisia keskustelemaan kestävyysmurroksen teemoista. Lisätiedot ja ilmoittautuminen pe 13.8 mennessä.


Tulella kulkevat autot?

29.7.2021

Blogissaan panelistimme Arto O. Salonen kannustaa meitä kuvittelemaan, että elämme yhteiskunnassa, jossa sähköistyneet liikkumistavat ovat normi. Miltä tällaisessa yhteiskunnassa kuulostaisi ajatus polttomoottoriautoihin siirtymisestä? Salosen mukaan polttomoottoriautoihin siirtyminen kohtaisi väistämättä ongelmia ja siksi niiden hyödyntämistä nykyisissä kulkuvälineissä tulisi myös kyseenalaistaa moninäkökulmaisesti. Lue lisää polttomoottoriautojen haasteista kestävyysnäkökulmasta.


Miten kestävyydestä puhutaan mediassa ja mikä on median rooli kestävyysmurroksen edistämisessä?

16.7.2021

Kestävyyskysymykset ovat yhä voimakkaammin esillä mediassa. Mutta miten näistä teemoista keskustellaan ja kenen ääni keskusteluissa kuuluu? Kuka määrittelee mitkä kestävyyskysymykset nousevat keskusteluissa esiin? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia Kestävyyspaneelin järjestämässä paneelikeskustelussa SuomiAreenassa maanantaina 12. heinäkuuta 2021. Lue lisää tilaisuudesta ja katso tallenne.


Kestävyysmurroksen tabut puhuttivat Sustainability Science Days -konferenssissa

29.6.2021

Kestävyyspaneeli osallistui kestävyystieteen suurtapahtumaan Sustainability Science Day:in, jossa pureuduttiin kestävyyden haasteisiin, kuten tabuihin ja luoviin kestävyyttä edistäviin ratkaisuihin. Paneelin omassa tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti siitä, miksi meidän on niin vaikea muuttaa omia tapojamme kestäviksi. Lue lisää tilaisuudesta ja katso tallenne.


Kestävyyspaneeli on mukana SuomiAreenassa

17.6.2021

Tervetuloa mukaan keskustelemaan kestävyysmurroksen ristiriidoista mediassa. Mistä asioista puhutaan mediassa ja mistä ei? Kenen ääni keskusteluissa saa kuulua? Näistä teemoista keskustellaan Kestävyyspaneelin järjestämässä paneelikeskustelussa SuomiAreenassa, jossa mukana professori Minna Halme, Aalto-yliopistosta, päätoimittaja Orna Ben Lulu RARE Mediasta sekä toimittaja Jarno Hartikainen Helsingin Sanomista. Keskustelua juontaa toimittaja Reetta Räty ja se järjestetään osana Tutkitun tiedon teemavuotta. Lisätietoja paneelikeskustelusta.


Kohti parempaa lakien ennakkoarviointia – Kestävyyspaneelin näkemyksiä ympäristövaikutusten ennakoinnista lainsäädännön valmistelussa

15.6.2021

Kestävyyspaneelin koordinaattori ja SYKE:n erikoistutkija Jari Lyytimäki kirjoittaa blogissaan ympäristövaikutusten ennakoinnista lainsäädännön valmistelussa. Kestävyyspaneelin näkemyksen mukaan lainvalmistelussa vaikutustenarvioinnin keskeinen lähtökohta tulee olla arvioinnin laaja-alaisuus. Lue lisää lakien ympäristövaikutusten ennakkoarvioinnista.


Miten voimme muuttaa luonnonvarojemme käytön kestäväksi ja hiilineutraaliksi?

11.6.2021

Panelistimme Anne Tolvanen tarkastelee blogissaan luonnonvarojen kestävää ja kestämätöntä käyttöä. Miten voimme muuttaa toimintaamme, jotta vaikutuksemme ympäristöön pienenisi? Mistä voimme vähentää, jotta vaikutuksemme luontoon vähenisi kestävälle tasolle? Miten voimme edes haaveilla saavuttavamme hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä? Lue lisää luonnonvarojen kestävämmästä käytöstä.


Nuorten Agenda2030 -ryhmä ja Kestävyyspaneeli korostivat dialogin merkitystä kestävyystavoitteiden edistämisessä

9.6.2021

Kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n kansallisesta toteutumisesta keskusteltiin vuosittain järjestettävässä Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtumassa. Tänä vuonna tapahtumassa Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Eeva Furman ja Nuorten Agenda2030 -ryhmän jäsen Mohamed Yousif keskustelivat laajan vuoropuhelun merkityksestä kestävyysmurroksen edistämisessä. Lue lisää tilaisuudesta sekä Furmanin ja Yousifin keskustelusta.


Kestävän kehityksen tavoitteiden tila kansainvälisesti

2.6.2021

YK on julkaissut ennakkoversion YK:n pääsihteerin vuosikertomuksesta, jossa raportoidaan kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä. Raportti pohjustaa heinäkuussa 2021 järjestettävän YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittisen foorumin (High-Level Political Forum, HLPF) keskusteluja, joissa arvioidaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista kansainvälisesti. Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteiden tilasta.


Agenda2030-tiekarttatyöpajassa pureuduttiin tarvittaviin toimiin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

6.5.2021

Kestävyyspaneelin, Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristön ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (HELSUS) järjestämässä ja kestävyystutkijoille suunnatussa verkkotyöpajassa (31.3.2021) pohdittiin toimia joiden avulla Suomi saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Työpajan tarkoituksena oli tukea Kestävän kehityksen toimikunnan työtä, jonka tehtävänä on tämän vuoden aikana laatia Suomelle Agenda2030-tiekartta. Lue lisää täältä.


Miltä näyttää sinun kestävyysmurroksesi? 

5.5.2021

Kestävyysmurroksen tarinallistamista luotsaava Kuudella polulla kestävyyteen -hanke käynnistyi tänään valokuvakampanjan muodossa. Kuhmon, Kotkan ja Raision seuduilla toteutettavassa kampanjassa kerätään kuntalaisilta kuvia kestävyysmurroksesta, joista parhaat päätyvät tänä syksynä järjestettävien näyttelyiden seinille sekä osaksi verkkogalleriaa. Lue lisää täältä.


Entä jos kestävää kehitystä ei saavuteta? 

3.5.2021

Kestävyyspaneelin jäsen ja Tampereen yliopisto dekaani Juho Saari pohtii blogissaan millaista sosiaali- ja terveyspolitiikka olisi kestämättömän kehityksen yhteiskunnassa. Miten voimme sopeutumistoimilla varautua kestämättömän kehityksen haasteisiin? Lue lisää täältä. 


Miksi ekonomisti tarvitsee apua? 

28.4.2021

Panelistimme Lassi Linnanen ja Minna Halme korostavat vastineessaan Roger Wessmanin MustReadissa julkaistuun blogiin (15.4.2021) monitieteisen talousanalyysin tarpeesta kestävyysmurroksen edistämiseksi. Perinteiset taloustieteen mallit eivät pysty systeemisesti hahmottamaan ympäristön rajoitteita ja linkittymistä kulutukseen, kasvuun, ja työn tekemiseen. Tähän tarvitaan tukea kestävyystieteestä. Lue lisää täältä.


Uudet rajat kulutukselle: tarpeeton pois, kohtuullinen tavoitteeksi

9.4.2021

Panelistimme Lassi Linnanen pohtii blogissaan Suomen ylikulutuspäivän (10.4) lähestyessä suomalaisten ylikulutusta ja ekologista velkaa. Millä tavoin elämme perustuu ylikulutukseen? Ja mitkä asiat ovat avainasemassa ylikulutuksen katkaisuhoidossa? Lue lisää täältä.


Planetaarinen terveys puhututtaa

7.4.2021

Planetaarinen terveys tunnistaa biosfäärin ja ihmisen terveyden väliset kytkökset. Vallitsevan COVID-19 pandemian aikana aihe on herättänyt paljon keskustelua. Kokosimme yhteen panelistiemme tuottamia materiaaleja aiheen tiimoilta. Lue lisää täältä.


Kestävyyspaneelin toiminta 2019-2020

22.3.2021

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli on koonnut toimintansa kahtena ensimmäisenä vuotenaan yksiin kansiin. Vuosien 2019-2020 aikana paneelin työn tavoitteena on ollut erityisesti systeemisen ajattelun vahvistaminen kestävyysmurroksen edistämiseksi. Lue lisää täältä.


Podcastissa pohditaan voivatko talouskasvu ja ympäristönsuojelu kulkea käsi kädessä?

19.3.2021

Kestävyyspaneelin jäsen Minna Halme ja europarlamentaarikko Silvia Modig keskustelivat Aalto-yliopiston Ratkaisujen tarpeessa -podcastissa siitä, miten koronan runtelema talous saadaan nousuun joustamatta tiukoista ilmastotavoitteista. Podcast-jakso on osa Aalto-yliopiston podcast-sarjaa, jossa keskustellaan opiskelija Lumi Ketolan johdolla siitä, miten EU-politiikkaa tuodaan lähemmäksi nuoria. Lue lisää täältä.


Kokonaiskestävyyden näkökulmaa vähähiilisyyteen tähtäviin tiekarttoihin

12.3.2021

Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii mitattavissa olevia tavoitteita ja niiden tarkastelua kokonaiskestävyyden näkökulmasta. Vähähiilisyystiekarttojen toimeenpanon tuleekin perustua kokonaiskestävyyteen, joka luo mahdollisuuksia alojen välisen yhteistyön tiivistämiselle. Yhteistyö on edellytys järjestelmien murrokseen ja kokonaiskestävyyden määrätietoiseen edistämiseen. Näin kirjoittavat Linda Lammensalo ja Eeva Furman blogissamme. Lue lisää täältä.


Kuudella polulla kestävyyteen -hanke käynnistyy

1.3.2021

Kestävyyspaneelin Kuudella polulla kestävyyteen -hanke on käynnistymässä kevään aikana. Hanke on Suomen kulttuurirahaston Argumenta-apurahan tukema ja sen keskiössä on kestävyysmurroksen tarinallisuus. Lue lisää täältä.


9 teesiä hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi

25.2.2021

Panelistimme Arto O. Salonen sanoittaa yhdeksän teesiä siihen, mitä meistä jokainen voi tehdä hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi. Lue lisää täältä.