Kestävyyspaneelin podcast-sarja Mikä kestää? kertoo mistä kestävyysmurroksessa on kyse ja miksi se ei etene riittävän nopeasti.

31.1 on julkaistu ensimmäinen jakso Kestävyyspaneelin uudesta podcast-sarjasta Mikä kestää?. Podcast-sarjan kaikki jaksot löytyvät kuvauksineen Podcast-sivulta ja lisäksi uusin jakso löytyy alla olevasta linkistä:

Podcast-sarjalla Kestävyyspaneeli haluaa herättää keskustelua siitä, mikä kestävyysmurroksessa kestää ja mitä pitäisi tehdä kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi. Panelistien keskinäiset keskustelut toimivat myös materiaalina kesän korvalla julkaistavalle Kestävyyspaneelin politiikkasuositukselle toimista, joilla kestävyysmurrosta yhteiskunnassa voitaisiin edistää.  

Mikä kestää? -podcast-sarjalla Kestävyyspaneeli haluaa herättää keskustelua kestävyysmurroksen edistämisestä.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan hyvän elämän mahdollistamista kaikille planeetan kantokyvyn rajoissa. Kestävyysajattelun ytimessä on kuusi globaalia järjestelmää, joihin ihmiskunnan eloonjäänti maapallolla perustuu. Näitä YK:n globaalin kestävän kehityksen raportin esiin nostamia järjestelmiä ovat talous, luonto, ihmisten hyvinvointi ja mahdollisuudet, alueet ja kaupungit, energia, sekä ruoka. Kestävän kehityksen edistäminen yhteiskunnassa vaatii murrosta, merkittävää ja kokonaisvaltaista muutosta kaikissa näissä järjestelmissä.  

Ensimmäisessä podcast-jaksossa paneelin jäsenet, professori Mikko Mönkkönen ja johtava tutkija Katriina Soini, avaavat kestävyyspuheen moninaista ja hämmentävääkin sanastoa. Jaksossa selitetään ja pohditaan mm. sellaisia käsitteitä kuin kokonaiskestävyys, vahva kestävyys, donitsitalous, planetaarinen hyvinvointi, sekä uudenlaista hyvinvoinnin mittaristoa BKT:n rinnalle.

Kokonaiskestävyyden käsitettä käytetään kestävyysshoppailuun ja siten perustellaan taloudellisen kestävyyden ensisijaisuus.

Jaksossa professori Mönkkönen arvioi kriittisesti kokonaiskestävyyden käsitteen käyttöä ja tarjoaa ratkaisuksi vahvaa kestävyyttä: 

“Viime aikoina suositulla kokonaiskestävyyden käsitteellä yleensä viitataan siihen, että meidän täytyy tarkastella yhtä aikaa ekologista, taloudellista ja yhteiskunnallista kestävyyttä. Siinä on usein taustalla se virheellinen ajatus, että nämä arvot olisivat keskenään vaihdettavissa ja riittäisi, että niiden yhteenlaskettu arvo lisääntyy. Todellisuudessa arvojen välinen vaihdettavuus ei ole tieteellisesti eikä eettisesti vakaalla perustalla. Minusta kokonaiskestävyyden käsitettä käytetään kestävyysshoppailuun. Halutaan tuoda esille se, että ollaan kyllä kiinnostuneita kestävyydestä, mutta nimenomaan kokonaiskestävyydestä ja sillä tavalla perustellaan taloudellisen kestävyyden ensisijaisuus. Vahva kestävyys tarkoittaa sitä, että luovutaan arvojen vaihdettavuudesta ja tunnustetaan riippuvuutemme luonnon järjestelmien toiminnasta.”

MIkä kestää? -podcast-sarjan seuraavissa jaksoissa tarkastellaan käytännönläheisiä toimia ja muutoksia yhteiskunnan eri osa-alueilla kestävyysmurroksen edistämiseksi. Tulevien jaksojen aiheina ovat kulttuurimurros, työelämä, rakenteet (2 jaksoa), kohtuullisuus, tuotanto sekä oikeudenmukaisuus. Sarjassa julkaistaan uusi jakso kahden viikon välein aina vappuun saakka ja jokaisessa jaksossa mukana on 2-3 paneelin jäsentä. Podcastin juontaja toimii tutkija Erkki Mervaala.