Miten kestävyysmurros tehdään yhdessä? – Avoin keskustelutilaisuus Tiedekulmassa 18.3.

Koronatilanteen vuoksi tilaisuus on siirretty syksyyn. Avoin keskustelutilaisuus Tiedekulmassa 18.3.2020 kello 13-15. Miten kestävyysmurros tehdään yhdessä? Kehitystä on totuttu ohjaamaan erillisiä tavoitteita asettamalla. Käytännössä maailma kuitenkin muuttuu toisiinsa kietoutuneiden järjestelmien ja kansalaisten toiminnan kautta. Siksi yhteisvaikutuksiin pureutuminen on muutoksen keskeisin väline. Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli on tunnistanut kuusi polkua, jotka edistävät systeemistä kestävyysmurrosta Suomessa. Jotta emme joutuisi harhapoluille, kaikkien tahojen – hallinnon, talouden, tieteen ja teknologian kuin yksilöiden ja yhteisöjen …