Koronatilanteen vuoksi tilaisuus on siirretty syksyyn.

Avoin keskustelutilaisuus Tiedekulmassa 18.3.2020 kello 13-15.

Miten kestävyysmurros tehdään yhdessä?

Kehitystä on totuttu ohjaamaan erillisiä tavoitteita asettamalla. Käytännössä maailma kuitenkin muuttuu toisiinsa kietoutuneiden järjestelmien ja kansalaisten toiminnan kautta. Siksi yhteisvaikutuksiin pureutuminen on muutoksen keskeisin väline.

Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli on tunnistanut kuusi polkua, jotka edistävät systeemistä kestävyysmurrosta Suomessa. Jotta emme joutuisi harhapoluille, kaikkien tahojen – hallinnon, talouden, tieteen ja teknologian kuin yksilöiden ja yhteisöjen – tulee ponnistella kohti yhteisiä päämääriä. Tässä työssä avainsanoja ovat yhdessä luominen ja oppiminen.

Miltä paneelin evästykset näyttäytyvät kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta? Miten yksilöt ja yhteisöt voivat olla mukana systeemisen murroksen edistämisessä?

Paneelin evästyksiä kommentoivat ja haastavat
Sara Nyman, opiskelija, Nuorten Agenda 2030 -jäsen
Jussi Kanner, dialogiasiantuntija, Demo Finland ry

Keskustelua kuljettaa Kaisa-Korhonen Kurki, ohjelmajohtaja strateginen tutkimus ja tutkimuskoordinaattori, HELSUS

Voit seurata tilaisuutta myös striimin kautta
helsinki.fi/fi/tiedekulma/katso-ja-kuuntele