Syksyn murrostyöpajoissa visioidaan murrospolkuja kestävämmän yhteiskunnan mahdollistamiseksi

Kestävyyspaneeli järjestää tänä syksynä työpajoja, joissa pohditaan miten mahdollistaa GSDR-raportissa ja kestävyyspaneelin Kuusi polkua kestävyyteen-julkaisussa esitetyt kuusi kestävyysmurrosta. Toisin sanoen, miten kokonaisvaltaisesti uudistetaan ajattelu- ja toimintatapoja, sekä yhteiskunnan ja eri järjestelmien rakenteet kestäviksi? Maailmamme kestävän kehityksen haasteet ja niiden ratkaisut ovat monitahoisia ja yhteen linkittyneitä. Kestävyyspaneelin Kuusi polkua kestävyyteen-julkaisussa korostettiin, että kestävä muutos tapahtuu toisiinsa kietoutuneiden järjestelmien ja kansalaisten toiminnan kautta. Viimeisimmän tutkimustiedon valossa nähdään, että kokonaisvaltainen kestävyysmurros tapahtuu kuuden järjestelmämurroksen kautta: …

Kulttuurirahasto myönsi Kestävyyspaneelille 110 000 euroa kestävyysmurroksen tarinallistamiseen

Professori Eeva Furman ja kestävyyspaneelin yhteistyöryhmä Suomen ympäristökeskuksesta ovat saaneet 110 000 euron suuruisen apurahan Kuusi polkua kestävyyteen-hankkeeseen. Rahoitus on osa Kulttuurirahaston vuoden 2020 Argumenta-apurahoja, joita tänä vuonna myönnettiin kolmelle hankkeelle. Kaikki hankkeet käsittelevät kestävyysteemaa mutta lähestyvät aihetta useiden eri tieteen ja taiteen näkökulmista. Yhteensä hankkeille myönnettiin 400 000 euroa ja ne toteutetaan vuosina 2021-2023. Kehityksen huolestuttava suunta maailmassa vaatii nopeaa muutosta kestävyysmurroksen muodossa.  Kuusi polkua kestävyyteen-hankkeen tarkoituksena on parantaa ymmärrystä kestävyysmurroksista …

Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Eeva Furman on vuoden YK:n ystävä

Kestävyyspaneelin puheenjohtajalle Eeva Furmanille on myönnetty vuoden YK:n ystävä-kunniamaininta hänen mittavasta työstään kestävän kehityksen edistämisen parissa. Kunniamaininta myönnetään tänä vuonna neljättä kertaa ja aikaisempina vuosina presidentit Sauli Niinistö, Tarja Halonen ja Martti Ahtisaari ovat saaneet kyseisen maininnan. Furman on koko työikänsä tehnyt kansainvälistä ympäristönsuojelua ja Kestävyyspaneelin puheenjohtajuutensa lisäksi hän toimii Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ympäristöpolitiikkakeskuksen johtajana. Furman on myös ollut mukana YK:n asettamassa 15 huippuasiantuntijan riippumattomassa ryhmässä arvioimassa kestävän kehityksen tilaa. …

Ajankohtaista Agenda2030 -tiimoilta

Valtioneuvoston laatima Agenda2030 -selonteko on valmistunut. Selonteossa tarkastellaan, miten Suomessa edistytään Agenda2030 -tavoitteiden saavuttamisessa. Kestävyyspaneeli valmistautuu kommentoimaan selontekoa. Agenda2030 on esillä myös Töölönlahdella 19.10- 25.10.2020 taiteen näkökulmasta!