Kestävyyspaneeli järjestää tänä syksynä työpajoja, joissa pohditaan miten mahdollistaa GSDR-raportissa ja kestävyyspaneelin Kuusi polkua kestävyyteen-julkaisussa esitetyt kuusi kestävyysmurrosta. Toisin sanoen, miten kokonaisvaltaisesti uudistetaan ajattelu- ja toimintatapoja, sekä yhteiskunnan ja eri järjestelmien rakenteet kestäviksi?

Maailmamme kestävän kehityksen haasteet ja niiden ratkaisut ovat monitahoisia ja yhteen linkittyneitä. Kestävyyspaneelin Kuusi polkua kestävyyteen-julkaisussa korostettiin, että kestävä muutos tapahtuu toisiinsa kietoutuneiden järjestelmien ja kansalaisten toiminnan kautta. Viimeisimmän tutkimustiedon valossa nähdään, että kokonaisvaltainen kestävyysmurros tapahtuu kuuden järjestelmämurroksen kautta: ravitseva ruokajärjestelmä, hiilineutraalin energia ja sen saatavuus, kaupunkiseutujen kehitys, ihmisten hyvinvointi ja toimintamahdollisuudet, kestävä ja oikeudenmukainen talous, sekä globaalit luonnonjärjestelmät.

Tällä hetkellä tutkimuskentällä on paljon tietoa ja osaamista eri järjestelmistä, sekä niiden haasteista ja mahdollisuuksista kestävän kehityksen edistämiseksi. Tarvitsemme kuitenkin parempaa ymmärrystä kestävän kehityksen eri osa-alueiden keskinäisistä riippuvuuksista ja kokonaisvaltaisempia lähestymistapoja murrosten toteuttamiseksi.

Kestävyyspaneeli järjestää kolme temaattista työpajaa, jossa syvennymme kestävään ruokajärjestelmään ja ravitsemukseen, kaupunkeihin ja kaupunkiseutujen kehitykseen, sekä energiaan ja sen saatavuuteen. Näiden yksittäisten murrosten rinnalla tavoitteena on myös pohtia, minkälaisia muutoksia tarvitsemme taloudessa, ekosysteemeissä ja ihmisten hyvinvointiin liittyvissä järjestelmissä. Ensi vuoden alkupuolella järjestetään vielä yksi synteesityöpaja, jossa kaikki kuutta järjestelmää tarkastellaan yhdessä.

Työpajoissa tutkijat pääsevät yhdessä visioimaan realistisia mutta kunnianhimoisia murrospolkuja. Työpajat voivat siten toimia yhtenä tärkeänä askeleena kohti kokonaisvaltaista muutosta kestävään suuntaan!