Kestävyyspaneelilta uusi politiikkasuositus

Tänään 20.5. julkaistussa valtionhallinnon toimijoille suunnatussa kestävyysmurroksen politiikkasuosituksessa, Suomesta kestävyysmurroksen onnistuja: Rajana luonto, voimana ihmiset, Kestävyyspaneeli ehdottaa kaksoisstrategiaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi. Politiikkasuositus sisältää konkreettisia toimintaehdotuksia, ehdotuksen kokonaiskestävyyden mittareista sekä esimerkkejä kestävyysmurroksen rahoitusmahdollisuuksista.    Kaksoisstrategialla Kestävyyspaneeli tarkoittaa, että valtionhallinnon tulee lisätä kansalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä edistämällä uusia kestäviä toimintatapoja ja elinkeinoja sekä karsimalla johdonmukaisesti niitä yhteiskunnan rakenteita ja toimintatapoja, jotka ylittävät maapallon kantokyvyn. Lisäksi valtionhallinnon tulee investoida pitkäjänteisesti peruspalveluihin, sivistykseen ja kansalaisten …

Kestävyyspaneelin vastaus yhteiskunnallisen kestävyysarvioinnin toimintamallin keskustelualoitteeseen

Valtioneuvoston kanslian strategiaosasto on aloittanut yhteiskunnallisen kestävyysarvioinnin toimintamallin valmistelun Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti.   Perjantaina 17.5. toimintamallista julkaistiin keskustelualoite, johon Kestävyyspaneeli on laatinut oman vastauksensa.  Kestävyyspaneeli katsoo, että yli vaalikausien ulottuva kokonaisvaltainen ja poikkihallinnollinen kestävyystarkastelu on tarpeellinen ja tärkeä aloite. Toimintamallin perusidea on ansiokas: se korostaa systeemistä lähestymistapaa sekä eri hallinnonalat ja toimialat poikkileikkaavaa otetta. Systeemiset muutokset ovat kestävyysmurroksen kannalta välttämättömiä.   Kestävyyspaneeli pitää valtioneuvoston kanslian keskustelualoitteen esittelemää arviointimallia kunnianhimoisena, minkä …