Tänään 20.5. julkaistussa valtionhallinnon toimijoille suunnatussa kestävyysmurroksen politiikkasuosituksessa, Suomesta kestävyysmurroksen onnistuja: Rajana luonto, voimana ihmiset, Kestävyyspaneeli ehdottaa kaksoisstrategiaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi. Politiikkasuositus sisältää konkreettisia toimintaehdotuksia, ehdotuksen kokonaiskestävyyden mittareista sekä esimerkkejä kestävyysmurroksen rahoitusmahdollisuuksista.   

Kaksoisstrategialla Kestävyyspaneeli tarkoittaa, että valtionhallinnon tulee lisätä kansalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä edistämällä uusia kestäviä toimintatapoja ja elinkeinoja sekä karsimalla johdonmukaisesti niitä yhteiskunnan rakenteita ja toimintatapoja, jotka ylittävät maapallon kantokyvyn. Lisäksi valtionhallinnon tulee investoida pitkäjänteisesti peruspalveluihin, sivistykseen ja kansalaisten aktiiviseen toimijuuteen.  

Kestävyyspaneeli on huolissaan useista, toisiinsa kietoutuneista kestävyysvajeista, jotka uhkaavat viime vuosisadan lähtökohdista rakennetun hyvinvointiyhteiskunnan olemassaoloa. Taloudellinen kestävyysvaje ei ole vakavin kohtaamamme haaste.  

Nykymalli ei kykene tehokkaasti ja yhdenvertaisesti vastaamaan meneillään olevaan monikriisiin, jonka taustalla ovat haitalliset ympäristönmuutokset, luonnonvarojen hupeneminen, yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ja epävakauksien lisääntyminen. Velkaannumme koko ajan sosiaalisesti ja ekologisesti vielä vakavammin kuin taloudellisesti, Kestävyyspaneeli varoittaa.  

“Nykytilanteessa valtionhallinnon oleellinen tehtävä on asettaa sitovat tavoitteet ja samalla ohjata murrosta hallitusti, oikeudenmukaisesti ja yhteisöllisyyttä tukien. Tiedetään, että ihmiset haluavat jo muutosta ja toteuttavat sitä. Vaikuttavampia toimia odotetaan nyt poliittisilta päätöksentekijöiltä”, painottaa Kestävyyspaneelin puheenjohtaja, professori Lassi Linnanen.  

Politiikkasuositukseen sisältyvät myös kaksi taustamuistiota:
Kestävän talouden mittarit Suomelle 1/2024
Miten kestävyysmurros rahoitetaan? 2/2024

Politiikkasuositus on saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.