Professori Eeva Furman ja kestävyyspaneelin yhteistyöryhmä Suomen ympäristökeskuksesta ovat saaneet 110 000 euron suuruisen apurahan Kuusi polkua kestävyyteen-hankkeeseen. Rahoitus on osa Kulttuurirahaston vuoden 2020 Argumenta-apurahoja, joita tänä vuonna myönnettiin kolmelle hankkeelle. Kaikki hankkeet käsittelevät kestävyysteemaa mutta lähestyvät aihetta useiden eri tieteen ja taiteen näkökulmista. Yhteensä hankkeille myönnettiin 400 000 euroa ja ne toteutetaan vuosina 2021-2023.

Kehityksen huolestuttava suunta maailmassa vaatii nopeaa muutosta kestävyysmurroksen muodossa.  Kuusi polkua kestävyyteen-hankkeen tarkoituksena on parantaa ymmärrystä kestävyysmurroksista ja ihmisten valmiuksia toimia sen eteen, luomalla uusia keinoja ja tapoja puhua siitä. Hanke tuo yhteen eri tieteenalojen tutkijoita ja tavallisia ihmisiä sanoittamaan kestävyysmurrosta.

Hanke toteutetaan kirjastoissa ja museoissa ympäri Suomea ensi vuoden aikana, kutsumalla ihmisiä keskustelemaan ja luomaan yhdessä kuvallisia, sanallisia ja äänellisiä tarinoita kestävyysmurroksesta. Kohtaamisten ja luomisprosessien avulla voidaan synnyttää yhteinen näkemys siitä, miltä uudistuva ja kestävä yhteiskunta näyttää ja miten se voi tukea myös ihmisten hyvinvointia.