Kestävyyspaneelin uusi Mikä kestää?-podcast-sarja alkaa

Kestävyyspaneelin podcast-sarja Mikä kestää? kertoo mistä kestävyysmurroksessa on kyse ja miksi se ei etene riittävän nopeasti. 31.1 on julkaistu ensimmäinen jakso Kestävyyspaneelin uudesta podcast-sarjasta Mikä kestää?. Podcast-sarjan kaikki jaksot löytyvät kuvauksineen Podcast-sivulta ja lisäksi uusin jakso löytyy alla olevasta linkistä: Podcast-sarjalla Kestävyyspaneeli haluaa herättää keskustelua siitä, mikä kestävyysmurroksessa kestää ja mitä pitäisi tehdä kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi. Panelistien keskinäiset keskustelut toimivat myös materiaalina kesän korvalla julkaistavalle Kestävyyspaneelin politiikkasuositukselle toimista, joilla kestävyysmurrosta yhteiskunnassa …

Kestävyyspaneelin joulukalenteri

Kestävyyspaneeli julkaisee joulukuun ajan joulukalenteria. Jouluaattoon asti avatuvat luukut käsittelevät kestävyyttä erilaisista ja yllättävistäkin näkökulmista. Kestävyyspaneeli julkaisee Linkedin-tilillään tänä vuonna joulukalenteria. Joulukuun ensimmäisestä päivästä aina jouluaattoon asti julkaistava joulukalenteriluukku pitää sisällään kestävään kehitykseen liittyvän vinkin tai linkin. Jo julkaistuista luukuista on paljastunut muun muassa Lapin yliopiston Hyvinvointimetsä, osana EU:n Horizon 2020 -hanketta kehitetty Climate Campaigners -applikaatio sekä Futucast-podcastin jakso, jonka vieraana on Kestävyyspaneelin jäsen Päivi Kinnunen. Kestävyyspaneelin hyvän mielen joulukalenteri …

EEAC-tiedekonferenssi Romaniassa käsitteli kestävän kehityksen toimien tulevaisuutta

Kestävyyspaneeli kuuluu eurooppalaisten ympäristö- ja kestävän kehityksen tiedepaneelien EEAC (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network) -verkostoon, joka järjesti vuosittaisen konferenssin ja kokouksensa lokakuun alussa Bukarestissa Romaniassa. Konferenssin pääteemana oli kestävän kehityksen tavoite (SDG) 16 eli rauha, oikeusvaltio sekä vahvojen instituutioiden rakentaminen. EEAC:n vuosikokouksessa Kestävyyspaneelin varapuheenjohtaja Katriina Siivonen valittiin verkoston Kestävän kehityksen työryhmän kanssapuheenjohtajaksi tulevalle kaksivuotiskaudelle 2024-2025. Kestävyyspaneelia tapahtumassa edusti pääsihteeri Johanna Kentala-Lehtonen. Konferenssin teemasta ja ajankohtaisesta maailman tilasta …

Kestävyyspaneeli Tiedekulmassa 20.9.

Kestävyyspaneeli analysoi Suomen hallitusohjelmaa YK:n globaalin kestävän kehityksen raportin pohjalta Tiedekulmassa 20.9 järjestetyssä tilaisuudessa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa täältä.  YK:n julkaisema globaalin kestävän kehityksen raportti käsittelee kestävyyttä kuuden aihealueen näkökulmasta. Aihealueita ovat kestävä ja oikeudenmukainen talous, globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, kansalaisten hyvinvointi ja toimintamahdollisuudet, kaupunkien ja alueiden kestävyys, kestävät ruokajärjestelmät ja terveelliset ruokatottumukset sekä kestävän energian saanti kaikille. Tilaisuudessa Kestävyyspaneeli tarkasteli raportin tuloksia suhteessa Petteri Orpon hallitusohjelmaan, tarjoten näkökulmia muun muuassa …

Kestävyyspaneeli: Suomella edellytykset pystyä parempaan kriisien hoidossa

Kestävyyspaneelin tiedote 20.9. Suomi on edennyt monissa kestävän kehityksen tavoitteissa hyvin, mutta viime vuosina suunta on kääntynyt. Kestävän kehityksen näkökulmat liittyvät vahvasti kriiseihin ja niiden ehkäisyyn, minkä vuoksi ne pitäisi nostaa päätöksenteon keskiöön. Kestävyyspaneeli arvioi Suomen hallitusohjelmaa suhteessa YK:n tuoreeseen globaalin kestävän kehityksen raporttiin ja näkee hallitusohjelmassa sekä positiivisia että huolestuttavia piirteitä. Suomessa ei ole opittu riittävästi viimeaikaisista kriiseistä. Koronapandemian ja Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena kestävän kehityksen tavoitteista on jopa …

Miten käy talouden, ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin?

Kestävyyspaneeli kommentoi hallitusohjelmaa 20.9. Tule kuulemaan, millaisia ratkaisuja asiantuntijat tarjoavat Suomen tulevaisuuden kehitykselle ja miten he peilaavat Suomen tilannetta suhteessa globaaliin kestävään kehitykseen. Kaikille avoin seminaari järjestetään Tiedekulmassa 20.9. klo 13–15. Suomessa ei ole opittu riittävästi viimeaikaisista kriiseistä. Vanhentuneista toimintatavoista ei ole osattu päästää irti, eikä ongelmien juurisyihin puuttuvia uusia ratkaisuja ole ryhdytty toteuttamaan tarpeeksi pontevasti. Olemme tyytyneet laastariratkaisuihin, joilla voidaan hoitaa jo syntyneitä vaurioita mutta jotka eivät ehkäise uusien …

Pois pahoilta teiltä: Tiedepaneelit korostavat uusia näkökulmia avaavaa ja toimintatapoja uudistavaa viestintää

Viiden suomalaisen tiedepaneelin edustajat kokoontuivat kestävyystieteen päiville pohtimaan tiedeneuvonnan haasteita monikriisin aikakaudella. Suomalaisten tiedepaneelien edustajat kokoontuivat yhteen Sustainability Science Days -konferenssissa 25.5.2023. Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston järjestämässä kolmipäiväisessä tapahtumassa kuultiin laaja katsaus kestävyystieteen ajankohtaisista teemoista. Kestävyys-, Ilmasto– ja Luontopaneelien järjestämässä yhteiskeskustelussa pureuduttiin monikriisiin. Keskusteluun osallistuivat myös Metsäbiotalouden tiedepaneeli ja Talouspolitiikan arviointineuvosto. Keskustelussa etsittiin vastauksia siihen, miten tiede voi auttaa päätöksentekijöitä löytämään vipuvarsikohtia, joiden avulla kyettäisiin ratkaisemaan monia yhtäaikaisia kriisejä. Keskustelu …

Kestävyyspaneeli: Iskunkestävässä Suomessa tiedetään, miten päätökset vaikuttavat hyvinvointiin ja ympäristöön

Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli (Kestävyyspaneeli) esittää, että tuleva hallitus ottaisi käyttöön kokonaiskestävyyden mittarit tarkastelemaan päätöksenteon vaikutuksia. Kolmiosainen mittari mittaisi talouden kannattavuuden ohella myös suomalaisten hyvinvointia ja luontopääomaa. Kestävyyspaneeli katsoo, että hallitusneuvottelijoiden tavoitteena oleva pitkän aikavälin kestävä talous toteutuu vain, mikäli mittarit suunnataan oikein. Pelkkää BKT:n kasvua seuraamalla ohitetaan ja riskeerataan talouden pitkän aikavälin kehitys tai jopa heikennetään sitä, koska BKT ei mittaa luonnonympäristön ja ihmisten hyvinvointia, joihin talouden kestävyys perustuu. …

Kestävyyspaneeli esittää viisi tärkeää tulevaisuuskysymystä Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa

Kestävyyspaneeli nostaa tärkeimpiä tulevaisuuskysymyksiä esiin osana laajempaa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisua (7/2022) ”Tärkeimmät tulevaisuuskysymykset tulevaisuusvaliokuntien maailmankokoukselle – asiantuntijoilta pyydettyjä näkemyksiä”. Julkaisu koostuu eri asiantuntijatahojen tulevaisuusvaliokunnalle toimittamista lausunnoista, jotka vastaavat valiokunnan pyyntöön ehdottaa 1–5 aihetta, joita eri maiden tulevaisuusvaliokuntien kannattaisi yhdessä käsitellä yhteisessä maailmankokouksessaan. Kestävyyspaneelin lisäksi julkaisussa on mukana asiantuntijatahoja muista tutkimustahoista ja yhdistyksistä sekä poliittisesti sitoutumattomista ja poliittisesti kytkeytyneistä ajatuspajoista. Julkaisussa on myös yksittäisten asiantuntijoiden kysymyksiä. Kestävyyspaneelin mukaan tärkein tulevaisuuskysymys on …

Johanna Kentala-Lehtonen aloittanut 1.3. Kestävyyspaneelin pääsihteerinä

Johanna Kentala-Lehtonen aloitti maaliskuun alussa Kestävyyspaneelin uutena pääsihteerinä, sijaintipaikkanaan valtioneuvoston kanslian strategiaosasto. Pääsihteeri vastaa Kestävyyspaneelin koordinaatiosta. Kestävyyspaneeli siirtyi vuoden vaihteessa valtioneuvoston kanslian yhteyteen pysyen jatkossakin riippumattomana neuvoa-antavana tiedepaneelina. Kentala-Lehtonen on yhteiskuntatieteiden tohtori kansainvälisestä politiikasta (Tampereen yliopisto, 2019). Hän tutki väitöskirjassaan suomalaisen elinkeinoelämän vaikutusstrategioita ilmastopolitiikkaan. Viimeisten seitsemän vuoden ajan Kentala-Lehtonen on toiminut erilaisissa tehtävissä valtionhallinnossa. Hän siirtyy uuteen tehtävään valtioneuvoston EU-sihteeristöstä, missä hän vastasi Suomen kantojen ja vaikuttamisen koordinoinnista EU:n Green …