Nuoret eivät saa ääntään riittävästi kuuluviin kestävyysmurrokseen tähtäävissä päätöksissä. Merkittävä osa nuorista on perustellusti ahdistunut tulevaisuudestaan, ja osa nuorista on turhautunut vähäisiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Nuorten näkemykset pitää saada aidosti esiin ja kestävyysmurrosta kirittämään.

Kestävyysmurroksella tarkoitetaan suuria ja nopeita järjestelmätason muutoksia, joita tarvitaan ratkaisemaan maailmanlaajuisia kestävyyshaasteita ilmastonmuutoksesta luontokatoon ja epätasa-arvosta planeetan puhki kuluttamiseen.

Kaksi tuoretta politiikkasuositusta painottaa nuorten huolten parempaa kuuntelemista ja näennäisosallistumisen riskejä. Kotimainen Kuudella polulla kestävyyteen -hanke kiteyttää politiikkasuosituksessaan nuorten omien näkemysten perusteella kestävän tulevaisuuden edellytyksiksi laastareita, lääkkeitä ja leikkauksia.

Laastariratkaisut ovat kestävyysmurrosta edistäviä, rohkaisevia ja mahdollistavia toimia. Niiden käyttöön ottaminen on helppoa ja nopeaa vaikka heti. Ne korjaavat ikäviä pintavikoja, mutta eivät aina riitä isompien vaurioiden hoitamiseen.

Lääkkeitä ovat konkreettiset ratkaisut nykytilassa havaittuihin ongelmiin ja oireisiin. Toimintakuntoa ylläpitäviä lääkkeitä ovat muun muassa toimet nuorten mielenterveyden tukemiseksi ja kulutuskäyttäytymisen muuttamiseksi.

Leikkaukset parantavat toimintakuntoa esimerkiksi poistamalla kestämättömiä käytäntöjä. Näitä ovat vaikkapa ympäristölle haitalliset taloudelliset tuet ja liikakulutukseen kannustava mainonta. Leikkaukset vaativat paljon osaamista ja hyvät välineet. Haasteena on, että leikkauspöydässä on usein kestävyysmurrosta hidastavia ja hyvinvointia heikentäviä rakenteellisia valuvikoja.

Kuvitus: Rodinia

Nuorten parempi osallisuus päätöksentekoon on edellytys laastari-, lääke- ja leikkausratkaisujen hyvälle toteutukselle. Nuorten ja lasten osallisuuden parantaminen korostuu myös Euroopan kestävän kehityksen verkoston (ESDN) julkaisemassa politiikkasuosituksessa.

Euroopan tason kestävän kehityksen politiikassa nuorten kohtaamat haasteet ovat samankaltaisia kuin Suomessa. Nuorilla on vain vähän mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Nuorilta puuttuu tietoa päätöksentekoprosesseista ja resursseja osallistumiseen. Nuorten näkemyksiä vähätellään ja nuorten kuuleminen voi olla näennäistä johtamatta toimenpiteisiin. Viherpesun kaltainen ”nuorisopesu” luo illuusion nuorten osallistumisesta, silloinkin kun nuorten huolia ei aidosti kuunnella.

Nuorille tulee antaa nykyistä useammin paikka päätöksentekoon ja nuorten osallistumista pitää tukea konkreettisesti riittävällä rahoituksella, valmennuksella ja osallistumiseen kannustamalla. Nuoria pitää kuulla myös muissa kuin koulutukseen ja nuorten nykyiseen asemaan liittyvissä kysymyksissä. Nuorten laaja-alaisen verkostoitumisen tuki on tärkeää, jotta myös nyt äänettömäksi jäävien nuorten näkemykset pääsevät esiin.

Kuudella polulla kestävyyteen -hanke toteutettiin Suomen kulttuurirahaston Argumenta-rahoituksella yhteistyössä Kestävyyspaneelin kanssa. Blogin kirjoittajat vastasivat hankkeen toteutuksesta Suomen ympäristökeskuksessa.

Erkki Mervaala, Jari Lyytimäki ja Juuli Närhi

Lue politiikkasuositus Nuoret tarvitsevat tukea kriisien ja kestävyysmurroksen keskellä täältä.