Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 on neljän vuoden ajan ohjannut maailmaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Vuosittaisessa Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus –tapahtumassa keskustellaan eri järjestöjen ja tutkijoiden kanssa toimeenpanon edistymisestä Suomessa. Tänä vuonna aiheina ovat erityisesti koulutus, työ, eriarvoisuus, ilmastonmuutos ja rauha, ja läpileikkaavina teemoina nuorten osallisuus ja tulevaisuuden näkymät, ja tilaisuuden järjestämisessä ovat olleet mukana mm. Fingon, Lasten ja nuorten säätiö ja Sitra.

Tilaisuuden kutsuesitelmän pitää kestävyyspaneelin puheenjohtaja, professori Eeva Furman aiheenaan ”Kestävän kehityksen tila maailmassa”. Eeva Furman on ollut ainoana suomalaisena asiantuntijana mukana ryhmässä, joka neljän vuoden aikana on kirjoittanut raporttia kestävän kehityksen tilasta. Raportti julkaistaan syyskuussa 2019 ja Eeva esittelee esityksestään . Asiantuntijapaneelin jäsen professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta pohjustaa puolestaan esitelmässään ”Ekososiaalinen sivistys ja transformatiivinen oppiminen” keskustelua siitä, miten voidaan tuottaa sellaista osaamista ja sivistystä, joka vastaa tulevaisuuden maailman ja hyvän työelämän tarpeisiin ja rakentaa kestävää yhteiskuntaa.

Osallistujien on mahdollista esittää Tulevaisuusvaliokunnalle ajatuksiaan eduskunnan roolista, globaalista vastuusta ja politiikkajohdonmukaisuudesta sekä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta ja EU:n painopisteistä. Iltapäivän aikana keskustellaan eriarvoisuuden vähentämisestä, rauhasta ja turvallisuudesta sekä haetaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen vuorovaikutteisesti tutkijoiden ja järjestöjen edustajien kesken.

Tapahtuma on kutsuvierastilaisuus, mutta kaikki ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta verkkolähetyksen kautta youtubekanavalla. Keskusteluun voi osallistua sosiaalisessa mediassa tunnisteilla  #Sitoumus2050 ja #tilajatulevaisuus.

Milloin: 29.5.2019 klo 9-15