YK:n asettaman viidentoista itsenäisen tutkijan The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development  –raportti on ensimmäinen globaali kestävän kehityksen arvio. Sen viesti on selkeä: kehityksen suunnan on muututtava.

Toiminnan mahdollisuuksia onneksi on, ja niihin on ryhdyttävä viivyttelemättä. Tutkijat ovat laatineet toimintamallin, jonka avulla voidaan edistää kestävää kehitystä eri maissa. Raportissa on lisäksi kaksikymmentä suositusta yhteiskunnan eri toimijoille.

Työryhmä tunnistaa raportissa kuusi keskeistä aihealuetta, joilla tarvitaan muutoksia:

  • kansalaisten hyvinvointi ja toimintamahdollisuudet
  • kestävä ja oikeudenmukainen talous
  • kestävät ruokajärjestelmät ja terveelliset ruokatottumukset
  • kestävän energian saanti kaikille
  • kaupunkien ja kaupunkiseutujen kestävyys
  • globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen

Tutkijat paikansivat myös neljä kehityksen jarrua: eriarvoisuuden lisääntyminen, ilmastonmuutoksen eteneminen, jäteongelman kasvu ja biodiversiteettikadon jatkuminen haittaavat kestävän kehityksen edistymistä.

Raportti luovutettiin YK:n yleiskokouksessa jäsenvaltioiden päämiehille 24.9.2019.

Mukana raportin tutkimusryhmässä on Kestävyyspaneelin puheenjohtaja, professori Eeva Furman (kuvassa)  Suomen ympäristökeskuksesta. Kestävyyspaneeli selvittää parhaillaan globaalin raportin lähestymistapaa hyödyntäen, mitkä ovat lupaavimmat toimenpiteet kestävyysmurroksen edistämiseen Suomessa. Paneeli määrittelee, mikä on kestävyysmurroksen kannalta oleellista ja toisaalta, mikä puuttuu tai voi estää sen edistymistä.

Työ julkaistaan tammikuussa 2020 ja se tulee sisältämään linjauksia keinoista, joilla Suomen kestävää muutosta voitaisiin erityisesti tehostaa.