Käsillä oleva pandemia ja sen aiheuttaman yhteiskunnallisen kriisin hoito on ravistellut yhteiskuntia kaikkialla maailmassa. Kaikkia vaikutuksia, niiden suuntaa ja suuruutta on vielä vaikea arvioida. Yksi asia on kuitenkin kiistaton: Pandemia on osoittanut, että monet yhteiskunnat ovat pystyneet hyvinkin nopeasti muuttamaan toimintansa suuntaa. Ratkaisevaa kestävän kehityksen kannalta on se, mikä suunta nyt otetaan.

Paneelin puheenjohtaja prof. Eeva Furman (SYKE) analysoi IDEES lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan, miten COVID -tilanteen jälkeen voisimme samalla tavalla reagoida kestävän kehityksen haasteisiin, jotka ovat samalla tavoin yhteenlinkittyneitä, kuin COVID -kriisin taustalla olevat ongelmat. Niihin voidaan tarttua myös samalla tavalla kuin COVID -kriisiin hallinnon, liike-elämän ja rahoituksen, kansalaisten sekä tieteen ja teknologian yhteistyöllä ja edetä kohti muutoskestävämpää, resilientimpää yhteiskuntaa.  Lue Eevan ja  IDEES -lehden muut Kestävän kehityksen artikkelit täältä.

Kuva:  Fernando Prado, ”Hands”. IDEES lehden kuvitusta.

Furman, E. 2020. Covid-crisis: a testcase to deal with broader sustainability deficiencies. In Canals, P. et al. The Agenda 2030: transforming the world in response to a planetary emergency. IDEES, N:o 29.