Suomalaisiin metsiin kohdistuu samanaikaisesti ja yhä enenevästi taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia tavoitteita. Metsien käytön tulee olla kestävää kaikilla näillä tavoilla. Metsien käytön kokonaiskestävyyttä ei kuitenkaan voida esittää tyhjentävästi yhtenä lukuna. Kestävyyden indikaattorit keskittyvät vain yhteen kestävyyden ulottuvuuteen, ja kaikki niistä eivät ole yhtä käyttökelpoisia todellisissa päätöksentekotilanteissa tai eri sidosryhmien näkökulmasta yhtä hyväksyttäviä.

Kestävyyspaneeli on mukana järjestämässä kaiklle avointa webinaaria, jossa keskustellaan metsien käytön kestävyydestä sekä sen mittaamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Webinaari järjestetään 24. toukokuuta 2021 klo 12.00-16.00 ja se on osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmaa.

Mukana keskusteluja pohjustamassa on panelistimme ja Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkkönen. Hänen puheenvuoronsa pureutuu kestävyyden osa-alueisiin metsien käytössä. Webinaarin aikana kuulemme myös Kestävyyspaneelin terveiset Anne Tolvaselta, joka on yksi panelisteistamme sekä Luonnonvarakeskuksen professori.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/reg/Kestavyysmuutos_Metsien_kayton_uudet_indikaattorit_1316