YK on julkaissut ennakkoversion YK:n pääsihteerin vuosikertomuksesta, jossa raportoidaan kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä. Raportti pohjustaa heinäkuussa 2021 järjestettävän YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittisen foorumin (High-Level Political Forum, HLPF) keskusteluja, joissa arvioidaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista kansainvälisesti.

YK:n julkaisemassa ennakkoraportissa käsitellään kestävän kehityksen tavoitteiden edistymisen tämänhetkistä tilaa. Sen on julkaissut YK:n talous- ja sosiaalineuvosto (ECOSOC), jonka yhteydessä HLPF kokoustaa vuosittain. Raportissa arvioidaan erityisesti COVID-19 pandemian vaikutuksia kestävän kehityksen globaalien indikaattorien toteutumiseen. Raportin keskeinen sanoma onkin, että pandemia on monelta osin hidastanut kestävän kehityksen tavoitteiden eli Agenda2030 -toimintaohjelman toimeenpanoa.

Toisaalta raportin alussa korostetaan myös sitä, että tavoitteiden edistyminen ei myöskään ennen pandemiaa ollut riittävän nopeaa tai vuoden 2030 tavoiteaikataulussa. Erityisesti joidenkin tavoitteiden, kuten eriarvioisuuden vähentämisen (tavoite 10), ilmastotoimien (tavoite 13) ja nälän poistamisen (tavoite 2), edistyminen oli jo ennen pandemiaa joko pysähtynyt tai kääntynyt päinvastaiseen suuntaan. Tästä syystä raportissa korostetaankin elvytystoimia, jotka ovat linjassa Agenda2030 -toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamisen kanssa.

Kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaraportti 2021 (pdf).

Lue lisää Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden tilasta ja osallistu keskusteluun Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtumassa 3.6.2021.

Tutustu myös:
Tiedepaneelien yhteinen kannanotto elpymispaketin varojen suuntaamisesta kestävään vihreään siirtymään Suomessa (pdf).