Kestävyyspaneeli osallistui kestävyystieteen suurtapahtumaan Sustainability Science Day:in, jossa pureuduttiin kestävyyden haasteisiin, kuten tabuihin ja luoviin kestävyyttä edistäviin ratkaisuihin. Paneelin omassa tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti siitä, miksi meidän on niin vaikea muuttaa omia tapojamme kestäviksi.

Sustainability Science Days (18.-19.5.2021) on Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (HELSUS) ja Aalto-yliopiston Aalto Sustainabilityn vuosittain järjestämä kestävyystieteen suurtapahtuma. Kestävyyspaneeli järjesti tapahtumassa dialogitilaisuuden, jonka tarkoituksena oli virittää keskustelua kestävyysmurroksen liittyvistä vaikeista tai vaietuista asioista – tabuista. Tilaisuus koostui kahdesta osiosta, joissa esimerkkien kautta paneelin jäsenet keskustelivat kestävyysmurrokseen liittyvistä vaikeista asioista kuten jatkuvan talouskasvun ongelmista sekä siitä miten yksityistä kulutusta tulisi ohjata kohti kestävämpiä valintoja.

Keskustelutilaisuuden avasi paneelin puheenjohtaja Eeva Furman, joka toimi myös tilaisuuden moderaattorina. Furman alusti osallistujia Kestävyyspaneelin toiminnasta sekä siitä miksi paneeli kokee tärkeäksi keskustella kestävyysmurroksen liittyvistä vaikeista asioista. Hän korostikin, että kestävyysmurroksen vaikeista asioista puhuminen on tärkeää ongelmien juurisyiden tunnistamiseen sekä ratkaisujen löytämiselle.

Dialogitilaisuuden ensimmäisessä osassa paneelin jäsenet Minna Halme ja Jouni Jaakkola keskustelivat kestävyysmurroksen linkittyvistä tabuista erityisesti talouden näkökulmasta. Keskustelussa pureuduttiin muun muassa bruttokansantuotteen riittämättömyyteen ihmisten hyvinvoinnin ja luonnonmonimuotoisuuden säilymisen mittarina.

Tilaisuuden toisessa osiossa paneelin jäsenet Lassi Linnanen ja Anne Tolvanen puolestaan keskustelivat yksityisen kulutuksen regulaatiosta. He pohtivat yksityisen kulutuksen regulaatiota konkreettisesti lihansyönnin esimerkin kautta ja keskustelivat muun muassa siitä, miltä vähälihainen arki voisi näyttää ja miten se voitaisiin toteuttaa.

Yleisöllä oli myös mahdollista osallistua keskusteluun ja keskustelua käytiinkin erityisesti jatkuvan talouskasvun tavoittelusta irtautumisesta.

Katso tilaisuuden tallenne.

Tutustu myös
Emme halua luopua mukavuudestamme – kolme tabua kestävyysmurroksen tiellä
Sustainability Science Days nettisivut