Euroopan laajuinen ympäristö- ja kestävyyspaneelin verkosto (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network, EEAC Network) järjestää vuosikonferenssin 17-19.11.2021. Konferenssin teemana on digitaalinen muutos kestävyysmurroksen mahdollistajana. Konferenssin ohjelma koostuu verkossa järjestettävistä seminaareista, jotka ovat kaikille avoimia.

Kestävyyspaneeli on toiminut jo usean vuoden ajan Euroopan laajuisen EEAC-verkoston jäsenenä. Verkoston tarkoituksena on toimia erityisesti tiedonvaihtoalustana ympäri Eurooppaa toimiville kestävyyspaneeleille sekä vahvistaa niiden välistä yhteistyötä. Verkosto järjestää vuosittain vuosikonferenssin, jossa pureudutaan ajankohtaisiin kestävyyskysymyksiin ja -ilmiöihin.

Digitaalisen muutoksen edistäminen eettisesti, vihreästi ja inklusiivisesti

EEAC:n vuoden 2021 konferenssin teemana on digitaalinen muutos kestävyysmurroksen mahdollistajana. Kolmipäiväinen konferenssi koostuu kolmesta 2.5 tunnin mittaisesta verkkoseminaarista, joissa puhujina on laaja joukko sekä tutkijoita että virkahenkilöitä eri puolilta Eurooppaa.

Tilaisuuden ohjelmassa pureudutaan muun muassa digitalisaation ja kestävyysmurroksen haasteisiin ja niiden edistämisessä käytettävien keinojen synergioihin. Keskustelua tullaan käymään myös digitaalisen muutoksen eettisistä ja sosiaalisista vaikutuksista. Lisäksi keskusteluissa tullaan pohtimaan esimerkiksi sitä miten digitaalinen inkluusio voidaan turvata sekä miten digitalisaation avulla voidaan tukea demokraattisten rakenteiden vahvistamista. Erityistä huomiota konferenssissa saa tekoäly ja sen hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet.

Lisätietoja ohjelmasta ja rekisteröityminen.

Lisätietoa EEAC-verkostosta ja sen toimintaperiaatteista.