Avoin kutsu nimetä Kestävyyspaneelin jäseniä seuraavalle toimikaudelle 2023-2025

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli (www.kestävyyspaneeli.fi) tukee kestävään kehitykseen vaikuttavaa päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua Suomessa tuomalla siihen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä sekä edistää ympäristö-, talous- ja sosiaalisten kysymysten yhteensovittamista.

Vuoden 2019 alusta kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin toimintaa ovat koordinoineet jaetusti Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Helsingin yliopistossa toimiva Kestävyystieteen instituutti (HELSUS). Nykyisen paneelin toimintakausi päättyy vuoden 2022 lopussa.

Uuteen paneeliin kutsutaan 10–15 jäsentä kolmivuotiselle kaudelle, mukaan lukien puheenjohtaja. Jäsenet valitsevat varapuheenjohtajan keskuudestaan. Paneelin jäsenenä voi toimia kaksi peräkkäistä kautta.

Kutsumme tiedeorganisaation edustajia osallistumaan uuden paneelin kokoamiseen ehdottamalla 1–3 asiantuntijajäsentä. Ehdokkaita saa esittää omasta organisaatiosta tai sen ulkopuolelta. Ehdotettavalta asiantuntijalta edellytetään professori- tai dosenttitason osaamista liittyen johonkin kestävän kehityksen näkökulmaan. Ehdokkaan esittelyssä tulee lyhyesti eritellä ehdokkaan kiinnittyminen kestävyystutkimukseen ja kuvata ehdokkaan kestävän kehityksen verkostot.

Jäsenyys paneelissa edellyttää sitoutumista paneelin työskentelyyn ja tarjoaa mahdollisuuden yhteiskunnallisesti merkittävään vaikuttamiseen kestävän kehityksen tietopohjaisessa edistämisessä. Paneeli antaa lausuntoja ja muita kannanottoja sekä tekee tiedeyhteenvetoja itse valitsemallaan tavalla. Paneeliin valittavat jäsenet sitoutuvat tukemaan asiantuntemuksellaan paneelin lausuntoja ja arvioita sekä osallistumaan paneelin kokouksiin (4-6 kpl vuodessa). Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsenille ei makseta erillistä työkorvausta, mutta kotimaan matkakustannukset korvataan. Muistattehan varmistaa ehdottamanne henkilön suostumus ehdokkuuteen etukäteen. Tietosuojavaatimusten mukaisesti ehdokkaan tulee itse hyväksyä tietojensa luovuttaminen ehdokasasetteluun, mikä tapahtuu lähettämällä vapaamuotoinen suostumus sähköpostilla osoitteeseen helsus@helsinki.fi.

Ehdokkaita asiantuntijapaneelin jäseniksi voi ilmoittaa 16.10.2022 asti oheisella verkkolomakkeella. Voitte välittää tätä kutsua eteenpäin organisaatiossanne sopiviksi katsomillenne henkilöille.

Siirry ehdotuslomakkeeseen tästä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/119464/lomake.html

Kiittäen ja yhteistyöterveisin,

Johanna Buchert, pääjohtaja, Luonnonvarakeskus

Leif Schulman, pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus

Tom Böhling, vararehtori, Helsingin yliopisto

Lisätietoja:

Tutkimuskoordinaattori Nina Janasik, Helsingin yliopisto/HELSUS, nina.janasik@helsinki.fi, +358294124561

Johtava tutkija, tutkimuspäällikkö Katriina Soini,  katriina.soini@luke.fi, +358295326550

Johtava tutkija Jari Lyytimäki, SYKE, jari.lyytimaki@syke.fi, +358295251397