Mikä on tieteen rooli kestävyysmurroksen vauhdittamisessa ja miten varmistamme tutkitun tiedon käytön päätöksenteossa? Tiedepaneelien EEAC-verkoston konferenssissa keskusteltiin vuoropuhelun ja yhteistyön tärkeydestä ratkaisevalla toiminnan vuosikymmenellä. Nyt tarvitaan puheiden sijasta tekoja.

Suomalaiset tiedepaneelit Kestävyyspaneeli, Ilmastopaneeli, ja Luontopaneeli järjestivät 14.–15. syyskuuta eurooppalaisen tiedepaneelien verkoston EEAC:n kansainvälisen 30-vuotisjuhlakonferenssin. Konferenssi kokosi eurooppalaiset asiantuntijat keskustelemaan kestävyysmurroksen edistämisestä Euroopassa. Kaksipäiväiseen Helsingissä järjestettyyn tapahtumaan osallistui noin 100 kansainvälistä asiantuntijaa. Lisäksi konferenssin livestriimausta seurasi noin 120 osallistujaa ympäri Eurooppaa.

Konferenssin teemana oli ”ratkaiseva toiminnan vuosikymmen”. Asiantuntijat yliopistoista, tutkimuslaitoksista, valtionjohdosta ja -hallinnosta keskustelivat siitä, miten edistämme tieteen ja päätöksenteon välistä vuoropuhelua systeemisen ja reilun kestävyysmurroksen edistämiseksi.

Puheenvuoroissa ja paneelikeskusteluissa kuultiin tutkitun tiedon sekä monitieteisen ja eri hallinnonalojen välisen yhteistyön tärkeydestä. Tieteen ja päätöksenteon välistä kuilua kurotaan yhteen vuoropuhelulla sekä yhdessä oppimisen keinoin. Tutkijoiden viesti politiikoille oli enemmän tekoja pelkkien puheiden sijaan. Nyt tarvitaan toimintaa sekä päätöksiä, jotka mahdollistavat ilmasto-, luonnon monimuotoisuus- ja kestävyystavoitteiden saavuttamisen.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat osoittaneet systeemisen muutoksen pikaisen tarpeen. Siirtymän oikeudenmukaisuus on taattava nostamalla keskusteluun erilaisia ääniä. Konferenssissa kuulimme esimerkiksi lukiolaisten huolen tulevaisuudestaan sekä pohdimme työpajoissa, miten nuoret otetaan entistä paremmin mukaan päätöksentekoon.

EEAC (The European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network) on eurooppalainen ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin keskittyvien tiedepaneelien verkosto, jossa on 18 tiedepaneelia 14 eri maasta. Verkoston jäsenet edustavat laajasti eurooppalaista tiedeyhteisöä. Tiedepaneelit edistävät tutkitun tiedon käyttöä päätöksenteossa. Monitieteiset paneelit koostuvat eri tieteenalojen huippuasiantuntijoista.

Tapahtumaa tukivat valtioneuvoston kanslian Kestävän kehityksen toimikuntaIlmastopolitiikan pyöreä pöytäMaj ja Tor Nesslingin SäätiöTiina ja Antti Herlinin Säätiö sekä Helsingin kaupunki.

Konferenssin puheenvuoroja löytyy alta videotallenteina sekä Kestävyyspaneelin Youtube-sivulta.

Ensimmäisen päivän keynote-sessio: Joining Forces for Sustainability Transformation

Puhujat: Johanna Kentala-Lehtonen, Olli Kärkkäinen, Myriam Boveda, Åsa Persson, Lassi Linnanen

Ensimmäisen päivän toinen parallel-sessio: Sustainability of the Use of Natural Resources: Role of Biodiversity Offsetting

Puhujat: Juhani Damski, Atte Moilanen, Janne Kotiaho, Markku Ollikainen, Ilona Lundström, Janne Peljo, Marko Mäki-Hakola

Ensimmäisen päivän toinen keynote-sessio: Europe’s Global Responsibility in Combating Climate Change

Puhujat: Tim Gould, László Borbély, Sirpa Pietikäinen

Toisen päivän keynote-sessio: Mid Term Policy Actions Needed Against Biodiversity Crisis

Puhujat: professori Josef Settele & paneeli: Janne Kotiaho, Patrick Child, Saara-Sofia Sirén ja Tanja Haaranen

Päivä 1: avaus

Päivä 2: avaus

Päivä 2: päätösseremonia