Kestävyyspaneeli jatkaa uudistunein voimin toimintaansa riippumattomana tiedepaneelina. Valtioneuvoston kanslia ilmoittaa tiedotteessaan Kestävyyspaneelin siirtymisestä valtioneuvoston kanslian yhteyteen 1.1.2023 alkaen. Valtioneuvosto on myös nimittänyt seuraavalle kaudelle 2023-2025 valitut Kestävyyspaneelin jäsenet. Uuteen paneeliin kuuluu 15 jäsentä, jotka jatkavat työtä kestävyysmurroksen edistämiseksi.

Paneeliin valitut jäsenet ovat:

Aarikka-Stenroos, Leena Tampereen yliopisto

Halme, Minna Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Iho, Antti Luonnonvarakeskus

Jaakkola, Jouni Oulun yliopisto

Kaljonen, Minna Suomen ympäristökeskus

Kinnunen, Päivi Teknologian tutkimuskeskus

Linnanen, Lassi Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Mönkkönen, Mikko Jyväskylän yliopisto

Ratinen, Ilkka Lapin yliopisto

Salonen, Arto Itä-Suomen yliopisto

Siivonen, Katriina Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Soini, Katriina Luonnonvarakeskus

Soininen, Niko Itä-Suomen yliopisto

Teperi, Anna-Maria Työterveyslaitos

Toivanen, Reetta Helsingin yliopisto

Kestävyyspaneelin puheenjohtajaksi on valittu ympäristötalouden ja -johtamisen professori Lassi Linnanen, joka toimi edellisen paneelin varapuheenjohtajana. Linnanen kommentoi odotuksiaan tulevasta kaudesta: “Päättymässä olevalla toimikaudella paneeli pääsi hyvin alkuun systeemisen ajatteluun perustuvassa vahvan kestävyyden edistämisessä. Työ on kuitenkin kesken, ja tulevalla kaudella paneeli jatkaa kaikkien yhteiskunnan toimijoiden haastamista kestävyysmurroksen edistämiseen. Siirtyminen valtioneuvoston kanslian yhteyteen parantaa paneelin toimintamahdollisuuksia ja vankentaa entisestään paneelin kykyä tukea suomalaista päätöksentekoa tietoperustaisesti.”

Kestävyyspaneelille rekrytoidaan myös uusi paneelin toimintaa koordinoiva pääsihteeri, joka aloittaa työnsä 1.3. valtioneuvoston kansliassa. Luke, SYKE ja HELSUS tukevat paneelin koordinaatiota vuonna 2023.

Paneelin valintaprosessi

Uuteen paneeliin valittiin mahdollisimman monitieteinen joukko asiantuntijoita. Ehdotuksia paneelin jäseniksi pyydettiin yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta sekä avoimella kutsulla muilta tutkimusorganisaatioilta. Yhteensä ehdotuksia tuli yli 50 ja ne koskivat yli 40 henkilöä. Kestävyyspaneeli kiittää lämpimästi kaikkia ehdokkaaksi asettautuneita ja heitä ehdottaneita tahoja.

Paneelin jäsenet valittiin siten, että kestävyystieteen ja kestävän kehityksen eri näkökulmat tulivat mahdollisimman kattavasti edustetuiksi.Valintakriteereinä oli lisäksi ehdotettujen asiantuntijoiden aktiivisuus tieteellisissä verkostoissa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Vahvuutena nähtiin myös useammalta organisaatiolta tullut ehdokkuus. Lisäksi on huomioitu tasa-arvoisuuden näkökulmat, kuten eri alueiden, ikäryhmien ja sukupuolten tasapainoinen edustus. Paneelin toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi uuteen paneeliin haluttiin mukaan myös jäseniä, jotka toimivat kestävyyspanelisteina kaudella 2019–2022.

Näihin näkökohtiin perustuen HELSUSin, LUKEn ja SYKEn edustajien työryhmä koosti alustavan ehdotuksen uudesta paneelista. Ehdotuksen perusteella Helsingin yliopiston vararehtori Tom Böhling, Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna Buchert ja Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Leif Schulman tekivät 8.12.2023 päätöksen paneelin jäsenistä ja puheenjohtajasta. Tämän perusteella valtioneuvosto nimitti Kestävyyspaneelin 15.12.2023 toimikaudelle 2023-2025. Panelistit edustavat paneelissa toimiessaan omaa riippumatonta asiantuntemustaan, eivätkä toimi taustaorganisaatioidensa virallisina edustajina.