Kestävyyspaneeli nostaa tärkeimpiä tulevaisuuskysymyksiä esiin osana laajempaa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisua (7/2022) ”Tärkeimmät tulevaisuuskysymykset tulevaisuusvaliokuntien maailmankokoukselle – asiantuntijoilta pyydettyjä näkemyksiä”.

Julkaisu koostuu eri asiantuntijatahojen tulevaisuusvaliokunnalle toimittamista lausunnoista, jotka vastaavat valiokunnan pyyntöön ehdottaa 1–5 aihetta, joita eri maiden tulevaisuusvaliokuntien kannattaisi yhdessä käsitellä yhteisessä maailmankokouksessaan. Kestävyyspaneelin lisäksi julkaisussa on mukana asiantuntijatahoja muista tutkimustahoista ja yhdistyksistä sekä poliittisesti sitoutumattomista ja poliittisesti kytkeytyneistä ajatuspajoista. Julkaisussa on myös yksittäisten asiantuntijoiden kysymyksiä.

Kestävyyspaneelin mukaan tärkein tulevaisuuskysymys on kestävyysmurroksen toteuttaminen. Kestävyyspaneeli muistuttaa, että reitti kestävään tulevaisuuteen on kuitenkin mutkitteleva, eikä sitä voi tunnistaa etukäteen. Kestäyysmurroksessa onnistuminen helpottuu, mitä kattavampaa ja luotettavampaa tietoa tiekartassa on. ”Kestävän tulevaisuuden edellytys on tieteidenvälinen tieto eri systeemien ja toimijoiden yhteisvaikutuksista. Tähän voidaan päästä esimerkiksi systeemisellä, tieteidenvälisellä tutkimuksella tai arvioinneilla, joissa tutkijat kollektiivisesti yhdistävät laajaa tietopohjaa synteeseiksi. Lisäksi tarvitaan tieteellisen tiedon yhdistämistä muuhun tietämykseen esimerkiksi kokeilujen avulla ja tukemalla aktiivista kansalaistoimintaa”, Kestävyyspaneeli kirjoittaa lausunnossaan.

Kestävyyspaneelin mukaan viisi tärkeintä tulevaisuuskysymystä ovat:

  1. Millaista tietämystä tarvitaan kestävän tulevaisuuden luomisessa?
  2. Miten tunnistamme ja korjaamme muutosharhat?
  3. Miten opimme ottamaan opiksemme kriiseistä?
  4. Kannattaisiko kestävän kehityksen politiikka ja tulevaisuustyö integroida yhteen?
  5. Miten kestävyys ja resilienssi nousevat vakavasti otetuksi tavoitteeksi?

Julkaisussa panelistit lisäksi tarkentavat, miksi kyseiset kysymykset ovat tarpeellisia tulevaisuuden kannalta.

Mukana lausunnon kirjoittamisessa olivat paneelikaudella 2019-2022 toimineet Eeva Furman, Nina Janasik, Lassi Linnanen, Jari Lyytimäki, Mikko Mönkkönen, Katriina Siivonen ja Katriina Soini. Koko julkaisu on luettavissa täällä.