Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli (Kestävyyspaneeli) esittää, että tuleva hallitus ottaisi käyttöön kokonaiskestävyyden mittarit tarkastelemaan päätöksenteon vaikutuksia. Kolmiosainen mittari mittaisi talouden kannattavuuden ohella myös suomalaisten hyvinvointia ja luontopääomaa.

Kestävyyspaneeli katsoo, että hallitusneuvottelijoiden tavoitteena oleva pitkän aikavälin kestävä talous toteutuu vain, mikäli mittarit suunnataan oikein. Pelkkää BKT:n kasvua seuraamalla ohitetaan ja riskeerataan talouden pitkän aikavälin kehitys tai jopa heikennetään sitä, koska BKT ei mittaa luonnonympäristön ja ihmisten hyvinvointia, joihin talouden kestävyys perustuu.

Kokonaiskestävyyttä osoittavat mittarit auttaisivat säätämään toimivia ohjausmekanismeja, joilla torjutaan hyvinvoinnin heikkenemistä ja kestämättömiä luontovaikutuksia. Hyvinvointia, päästövähennyksiä ja luonnon monimuotoisuutta seuraamaan on jo luotu useita tieteeseen pohjautuvia mittareita, mutta niitä ei vielä käytetä johdonmukaisesti politiikan tavoitteiden asettamiseen ja vaikutusten seuraamiseen.

Kestävyyspaneeli katsoo, että selkeästi määriteltyjen kestävyysmittareiden avulla saatua tietoa politiikan tavoitteista ja vaikutuksista tulisi myös aktiivisesti viestiä kansalaisille.

”Monikriisin aikakaudella ongelmia ei voida ratkoa yksi kerrallaan tai vain yhteen näkökulmaan keskittyen. Suomen iskunkestävyyden turvaaminen vaatii talouden ja hyvinvoinnin tavoitteiden, kuten elämänlaadun, terveyden ja turvallisuuden, tasapainottamista luonnon asettamissa rajoissa”, toteaa Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Lassi Linnanen.

Kestävyyspaneeli muistuttaa, että Suomi on sitoutunut kestävään kehitykseen, jonka saavuttamiseksi on mitattava kokonaiskestävyyden edistymistä ja ohjattava sitä oikein suunnattujen mittareiden avulla.

Yhteyshenkilöt

Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Lassi Linnanen050 550 3305lassi.linnanen@lut.fi

Kestävyyspaneelin pääsihteeri Johanna Kentala-Lehtonen050 477 3423johanna.kentala-lehtonen@gov.fi