Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunta on pyytänyt suomalaisilta asiantuntijoilta lausuntoja koronakriisin seurauksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Asiantuntijoilta pyydettiin myös toimenpide-ehdotuksia hyvien seurausten vahvistamiseksi ja huonojen seurausten ehkäisemiseksi. Kestävyyspaneelin jäsenet Katriina Siivonen, Juho Saari ja koordinaattori Jari Lyytimäki ovat pohtineet näitä asioita omissa ja muiden kanssa kirjoitetuissa lausunnoissaan. Lue lisää Katriina Siivosen blogista ja Tulevaisuusvaliokunnan raportista.