Kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n kansallisesta toteutumisesta keskusteltiin vuosittain järjestettävässä Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtumassa. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin 3.6 valtionneuvoston kanslian ja kestävän kehityksen toimikunnan toimesta.

Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtumassa käsiteltiin tänä vuonna erityisesti koronan vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, Suomen globaalia vastuuta eriarvoisuuden torjumisessa, luonnonvarojen kestävää kulutusta sekä kestävän tulevaisuuden rahoittamista. Tilaisuus oli osaltaan myös valmistautumista kansainväliseen heinäkuussa järjestettävään YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittisen foorumiin (High-Level Political Forum – HLPF), jossa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista seurataan kansainvälisesti.

Dialogi kestävyysmurroksen perustana

Tilaisuudessa nähtiin myös Kestävyyspaneelin puheenjohtajan Eeva Furmanin ja Nuorten Agenda2030 -ryhmän jäsenen Mohamed Yousifin yhteinen keskustelu, jossa korostui dialogin merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Yousif ja Furman keskustelivat muun muassa tiedon ymmärrettävyydestä, laajan vuoropuhelun merkityksestä muutoksen toteuttamisessa sekä osallisuuden merkityksestä kestävyysmurroksen edistämisessä.

Video. Nuorten Agenda2030 -ryhmä & Kestävyyspaneeli: Dialogi muutoksen pohjana (Lähde: YouTube)

Tutustu myös:

Koko tilaisuuden tallenne YouTubessa.

Uutinen kestävän kehityksen tavoitteiden tilasta kansainvälisesti.