Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli on koonnut toimintansa kahtena ensimmäisenä vuotenaan yksiin kansiin. Vuosien 2019-2020 aikana paneelin työn tavoitteena on ollut erityisesti systeemisen ajattelun vahvistaminen kestävyysmurroksen edistämiseksi.

Poimintoja tuloksistamme:

Olemme tukeneet aktiivisesti valtionhallinnon, eduskunnan ja Kestävän kehityksen toimikunnan tutkimuspohjaisten evästysten, lausuntojen ja ajankohtaisten kannanottojen avulla.

Julkaisimme Kestävyyspaneelin ensimmäisen raportin: Kuusi polkua kestävyyteen: Kestävyyspaneelin suositukset Kestävyysmurroksen edistämiseksi Suomessa. Raportti julkaistiin Tulevaisuusvaliokunnan kanssa yhdessä järjestetyssä kuulemisessa 14.2.2020.

Tutkimme murrospolkujen välisiä yhteyksiä sekä polkuihin liittyviä tabuja Murrostyöpajojen sarjassa. Työpajoissa syvennyttiin kestävään ruokajärjestelmään ja ravitsemukseen, kaupunkeihin ja kaupunkiseutujen kehitykseen, sekä energiaan ja sen saatavuuteen. Työpajojen yhteenveto julkaistaan kevään 2021 aikana.

Työmme kestävyyspolkujen parissa sai jatkoa Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa Argumenta -hankkeessa Kuudella polulla kohti kestävyyttä, joka käynnistyi 1.1.2021 ja kestää kaksi vuotta.

Lue lisää Kestävyyspaneelin kaksi ensimmäistä vuotta_2019-2020.