Kestävyyspaneelin tarkoituksena on tuoda tieteen näkökulmia ja eettisiä pohdintoja päätöksentekoon. Keskustelunavauksien, tutkimuspohjaisten evästyksien ja lausuntojen kautta paneeli pyrkii edistämään yhteiskunnallista muutosta, joka ottaa huomioon sekä ympäristön että ihmisen hyvinvoinnin. Nyt julkaistu toimintaraportti kuvaa paneelin työtä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2021.

Vuonna 2021 poikkeusolojen keskellä paneeli käsitteli erityisesti kestävyysmurrokseen liittyviä vaikeita ja ristiriitaisia asioita. Keskusteluissa nousi esiin niin jatkuvan talouskasvun tavoittelusta luopuminen, lihansyönnin vähentäminen kuin se miten näitä vaikeita asioita käsitellään mediassa. Uudessa Kuudella polulla kestävyyteen -hankkeessa puolestaan pureuduttiin siihen, miltä muutos näyttää jo nyt meidän arjessa sekä siihen miltä muutokset oikeastaan meidän yksilöiden näkökulmasta tuntuvat. Panelistien ajatuksia julkaistiin myös paneelin blogissa, jossa käsiteltiin vuoden aikana niin irtautumista ylikulutuksen tieltä, kokonaiskestävää metsätaloutta kuin luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Kaavio jossa on ympyröitä, jotka kuvaavat kestävyyspaneelin toimintaa vuosina 2019-2021. Vasemmalta lähtevässä ympyrässä on Kestävyyspaneelin kuusi polkua kestävyyteen -julkaisu, josta lähtee katkoviiva oikealla olevaansa tavoitteeseen eli systeemisen ajattelun vahvistaminen kestävyysmurroksen edistämiseksi. Katkoviivan ympärillä on Kestävyyspaneelin keskeisiä yhteistyökumppaneita kuten muut tiedepaneelit, Nuorten Agenda2030, EEAC-verkosto ja Valtioneuvoston kanslia.
Kuva 1. Kestävyyspaneelin toiminta vuosina 2019-2021

Poimintoja työmme tuloksista vuonna 2021:

  • Olemme tukeneet aktiivisesti valtionhallinnon, eduskunnan ja Kestävän kehityksen toimikunnan työtä tutkimuspohjaisten evästysten, lausuntojen ja ajankohtaisten kannanottojen avulla.
  • Osallistuimme Minna Halmeen johdolla kansainväliseen Negotiating Climate Change in Crisis -kirjaan, kirjoittamalla siihen kappaleen, jonka nimi on From Efficiency to Resilience: Systemic Change towards Sustainability after the COVID-19 Pandemic. Kappaleessa korostimme, että COVID-19 pandemia on osoittanut tehokkuuden tavoitteluun pyrkivän sosioekonomisen järjestelmän valuviat. Ratkaisuksi tarjosimme kokonaisvaltaista järjestelmätason muutosta kuudessa eri järjestelmässä, jotta siirtymä kohti kestävyyttä voidaan varmistaa.
  • Julkaisimme murrostyöpajojen yhteenvetoraportin Kuuden polun kestävyysmuutokset: tabuista toimintaan. Yhteenvetoraportti on kooste tutkijoiden välisen vuoropuhelun tuloksista ja ajatuksista kestävän kehityksen murroksen edistämiseksi Suomessa, joita käsiteltiin vuoden 2020 aikana järjestetyissä murrostyöpajoissa.
  • Käynnistimme Suomen kulttuurirahaston tukeman Kuudella polulla kestävyyteen -hankkeen, jonka keskiössä on kestävyysmurroksen tarinallisuus. Vuoden aikana hankkeen puitteissa järjestettiin työpajoja ja tarinallistamistilaisuuksia Raisioissa, Kotkassa ja Kuhmossa, joissa käsiteltiin yhdessä kestävyysmurroksen kieltä ja tarinoita, joilla sanoittaa muutosta.

Lue lisää:

Kestävyyspaneelin toimintaraportti 2021