Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin (Kestävyyspaneelin) puheenjohtaja Eeva Furman väistyy tehtävästään paneelin puheenjohtajana ja aloittaa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteerinä 15.8 alkaen.

Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Eeva Furman väistyy tehtävästään 14.8 ja aloittaa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteerinä 15.8.2022. Furman on toiminut nykyisen Kestävyyspaneelin puheenjohtajana vuodesta 2019 alkaen. Hän toimi myös aikaisemman Sitran fasilitoiman paneelin puheenjohtajana vuosina 2013–2018.

Furmanin johdolla Kestävyyspaneeli on asemoitunut suomalaisen kestävän kehityksen politiikassa riippumattomana toimijana ja tuonut rohkeasti tieteen ääntä esiin kirittääkseen Suomea kohti kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Kestävyyspaneeli on muun muassa julkaissut Furmanin johdolla kaksi raporttia, jotka sanoittavat tarvittavaa muutosta ja sinne ohjaavia askeleita kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Ensimmäisessä Kuusi polkua kestävyyteen -julkaisussa paneeli tunnisti kuusi keskeistä järjestelmää, joita samanaikaisesti muuttamalla voidaan aikaansaada systeeminen muutos kohti kestävää tulevaisuutta.

Toisessa, keväällä 2022 julkaistussa Myönteinen tulevaisuus Suomelle -julkaisussa paneeli puolestaan osoittaa, että kestävyysmurros on mahdollista saavuttaa luomalla Suomelle yhdessä uudenlainen myönteinen tulevaisuuskuva. Tulevaisuuden Suomessa on mahdollista elää hyvää ja merkityksellistä elämää pienellä ympäristökuormituksella ja se voidaan saavuttaa muuttamalla yhteiskunnan rakenteita ja toimintaa yhdessä.

Puheenjohtajana Furman on ollut avainasemassa Kestävyyspaneelin sisältöjen muodostamisessa ja vaikuttamistyössä. Kotimaan vaikuttamisen lisäksi hän on myös edustanut Kestävyyspaneelia eurooppalaisen ympäristö- ja kestävyyspaneelien verkoston hallituksessa (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network).

– ”Toimiminen paneelin puheenjohtajana on ollut työntäyteistä, mutta erittäin antoisaa. Työtä on tehty yhdessä niin varapuheenjohtajien kuin kaikkien panelistien kanssa – minulle arvokkainta on ollut huomata, miten luottamus panelistien välillä on kehittynyt ja jokainen seisoo yhdessä laadittujen tuotosten takana. Iloa on tuottanut myös kasvava kiinnostus paneelin työtä kohtaan niin päättäjien kuin tutkijoiden keskuudessa,” Furman kiteyttää kokemuksiaan.

Furmanin urauurtava työ Kestävyyspaneelin eteen on saanut paljon kiitosta panelisteilta, paneelin sihteeristöltä sekä paneelia koordinoivilta isäntäorganisaatioilta.

– ”Furmanin laaja-alainen ja kansainvälisesti tunnustettu tieteidenvälinen asiantuntijuus ja koko paneelin eri alojen asiantuntijuuksia yhteen kokoava ja kuunteleva työskentelytapa on antanut lujan perustan koko paneelin toiminnalle”, kiittää dosentti Katriina Siivonen, paneelin toinen varapuheenjohtajista.

Varapuheenjohtajat jakavat puheenjohtajan tehtävät vuoden 2022 loppuun asti

Puheenjohtajan tehtävät jakavat paneelin varapuheenjohtajat Katriina Siivonen ja Lassi Linnanen nykyisen paneelin toimikauden loppuun. Kestävyyspaneelin nykyinen toimikausi jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Syksyllä 2022 valitaan uuden paneelin jäsenet sekä puheenjohtaja seuraavalle kolmivuotistoimikaudelle 2023–2025.

Syksyllä 2022 varapuheenjohtajat jakavat puheenjohtajan tehtävät seuraavasti: Paneelin sisäisen toiminnan johtamisesta vastaa Turun yliopiston yliopistonlehtori, dosentti Katriina Siivonen. Hän myös vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä ja Suomen Kulttuurirahaston rahoittamasta Kuudella polulla kestävyyteen -hankkeesta. Siivonen on tulevaisuustutkija ja taustaltaan etnologi Turun tulevaisuudentutkimuskeskuksesta. Lassi Linnanen puolestaan vastaa paneelin kotimaan vaikuttamistyöstä ja sidosryhmäyhteistyöstä kansallisesti. Hän toimii Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston ympäristöjohtamisen ja -talouden professorina.

Lisätietoja:

Lassi Linnanen
lassi.linnanen@lut.fi

Katriina Siivonen
katriina.siivonen@utu.fi