Kuka saa puhua taloudesta kestävyysmurroksen vipuvoimana?

Kuka saa puhua taloudesta kestävyysmurroksen vipuvoimana?   Kestävyyspaneelin tehtävänä on tukea yhteiskunnan kestävyysmurrosta tuomalla tieteellisiä näkökulmia ja eettistä pohdintaa päätöksentekoon, yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä erityisesti Kestävän kehityksen toimikunnan käyttöön. Kestävyyspaneelin asiantuntijoiden, professori Minna Halmeen ja professori Lassi Linnasen Helsingin Sanomissa julkaistu kannanotto talouskasvuun herätti kiitettävästi huomiota. Tämän Vieraskynä -kirjoituksen pidempi versio on julkaistu paneelin sivuilla.  Se on vastaus sekä kotimaisiin että kansainvälisiin vaatimuksiin talouskeskustelun laajentamisesta ja paremmasta kyvykkyydestä kestävyyshaasteisiin vastaamisessa. Suomen …

Suuret tuloerot heikentävät talouskasvua

  Suuret tuloerot heikentävät talouskasvua Pidempi versio Helsingin Sanomien Vieraskynässä (27.11.2020) julkaistusta artikkelista Suomen talouseliitillä ja poliittisella johdolla on puoluekannasta riippumatta yksi yhteinen tavoite: talouskasvu. Siihen liittyy kuvitelma, että rikkaiden jatkuva rikastuminen edistää talouskasvua ja että eriarvoistuminen on hinta, joka talouskasvusta pitää maksaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, vaan OECDn ja Kansainvälisen valuuttarahaston tutkimusten mukaan kasvava eriarvoisuus heikentää talouskasvua [1, 2]. Talouskasvun aikaan saamiseksi ollaan valmiita tekemään lukemattomia toimenpiteitä. Maassamme …

Syksyn murrostyöpajoissa visioidaan murrospolkuja kestävämmän yhteiskunnan mahdollistamiseksi

  Kestävyyspaneeli järjestää tänä syksynä työpajoja, joissa pohditaan miten mahdollistaa GSDR-raportissa ja kestävyyspaneelin Kuusi polkua kestävyyteen-julkaisussa esitetyt kuusi kestävyysmurrosta. Toisin sanoen, miten kokonaisvaltaisesti uudistetaan ajattelu- ja toimintatapoja, sekä yhteiskunnan ja eri järjestelmien rakenteet kestäviksi? Maailmamme kestävän kehityksen haasteet ja niiden ratkaisut ovat monitahoisia ja yhteen linkittyneitä. Kestävyyspaneelin Kuusi polkua kestävyyteen-julkaisussa korostettiin, että kestävä muutos tapahtuu toisiinsa kietoutuneiden järjestelmien ja kansalaisten toiminnan kautta. Viimeisimmän tutkimustiedon valossa nähdään, että kokonaisvaltainen kestävyysmurros tapahtuu kuuden järjestelmämurroksen …

Kulttuurirahasto myönsi Kestävyyspaneelille 110 000 euroa kestävyysmurroksen tarinallistamiseen

Professori Eeva Furman ja kestävyyspaneelin yhteistyöryhmä Suomen ympäristökeskuksesta ovat saaneet 110 000 euron suuruisen apurahan Kuusi polkua kestävyyteen-hankkeeseen. Rahoitus on osa Kulttuurirahaston vuoden 2020 Argumenta-apurahoja, joita tänä vuonna myönnettiin kolmelle hankkeelle. Kaikki hankkeet käsittelevät kestävyysteemaa mutta lähestyvät aihetta useiden eri tieteen ja taiteen näkökulmista. Yhteensä hankkeille myönnettiin 400 000 euroa ja ne toteutetaan vuosina 2021-2023. Kehityksen huolestuttava suunta maailmassa vaatii nopeaa muutosta kestävyysmurroksen muodossa.  Kuusi polkua kestävyyteen-hankkeen tarkoituksena on parantaa ymmärrystä kestävyysmurroksista …

Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Eeva Furman on vuoden YK:n ystävä

Kestävyyspaneelin puheenjohtajalle Eeva Furmanille on myönnetty vuoden YK:n ystävä-kunniamaininta hänen mittavasta työstään kestävän kehityksen edistämisen parissa. Kunniamaininta myönnetään tänä vuonna neljättä kertaa ja aikaisempina vuosina presidentit Sauli Niinistö, Tarja Halonen ja Martti Ahtisaari ovat saaneet kyseisen maininnan. Furman on koko työikänsä tehnyt kansainvälistä ympäristönsuojelua ja Kestävyyspaneelin puheenjohtajuutensa lisäksi hän toimii Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ympäristöpolitiikkakeskuksen johtajana. Furman on myös ollut mukana YK:n asettamassa 15 huippuasiantuntijan riippumattomassa ryhmässä arvioimassa kestävän kehityksen tilaa. …

Ajankohtaista Agenda2030 -tiimoilta

Valtioneuvoston laatima Agenda2030 -selonteko on valmistunut. Selonteossa tarkastellaan, miten Suomessa edistytään Agenda2030 -tavoitteiden saavuttamisessa. Kestävyyspaneeli valmistautuu kommentoimaan selontekoa. Agenda2030 on esillä myös Töölönlahdella 19.10- 25.10.2020 taiteen näkökulmasta!

Eeva Furman: COVID -kriisi on osoittanut, että yhteiskunnat pystyvät muuttamaan toimintansa suuntaa

Käsillä oleva pandemia ja sen aiheuttaman yhteiskunnallisen kriisin hoito on ravistellut yhteiskuntia kaikkialla maailmassa. Kaikkia vaikutuksia, niiden suuntaa ja suuruutta on vielä vaikea arvioida. Yksi asia on kuitenkin kiistaton: Pandemia on osoittanut, että monet yhteiskunnat ovat pystyneet hyvinkin nopeasti muuttamaan toimintansa suuntaa. Ratkaisevaa kestävän kehityksen kannalta on se, mikä suunta nyt otetaan. Paneelin puheenjohtaja prof. Eeva Furman (SYKE) analysoi IDEES lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan, miten COVID -tilanteen jälkeen voisimme samalla tavalla …

”Mitä en ottaisi nyky-yhteiskunnasta mukaan tulevaisuuteen?”

Europassa vietettiin jälleen Kestävän kehityksen viikkoa 20.-26.9.2020. Viikon aikana järjestetään Agenda2030 -hengessä erilaisia tapahtumia ja tempauksia, jotka tekevät kestävää kehitystä näkyväksi. Neljä kestävyyspanelistiamme, Eeva Furman, Tuuli Toivonen, Arto O. Salonen ja Minna Halme pohtivat, mitä he haluaisivat jättää taakseen. Kuuntele heidän ajatuksiaan klikkaamalla kuvia. Eeva Tuuli Arto Minna

Mitä olisi oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan?

Torstaina 24.9. 2020 järjestettävässä Kestävän kehityksen toimikunnan, talousneuvoston ja ilmastopolitiikan pyöreän pöydän  yhteisessä kokouksessa keskusteltiin oikeudenmukaisen siirtymän tavoitteista ja käytännön toimenpiteistä, myös osana koronakriisiä ja sen jälkihoitoa. Kokouksen puheenjohtajana toimi pääministeri Sanna Marin, joka on kaikkien kolmen toimielimen puheenjohtaja. Kestävyyspaneelin jäsen, prof. Minna Halme Aalto -yliopistosta piti yhden kolmesta tilaisuuden kutsupuheenvuorosta, jossa hän pohti Mitä oikeudenmukaisella siirtymällä tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää? Valtiolla, yrityksillä ja kuluttajilla on kaikilla oma …

Suomen raportti kestävän kehityksen edistämisestä keräsi kiitoksia

Pääministeri Sanna Marin esitteli YK:n korkean tason kokouksessa (High Level Political Forum) Suomen edistymistä kestävän kehityksen toimeenpanossa. Suomi on monessa asiassa kestävän kehityksen edelläkävijä, vaikka parannettavaa riittää vielä mm. ilmastomuutoksen ja biodiversiteettikadon hillitsemisessä sekä sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä.   Pitkäjänteistä ja osallistavaa työtä kestävyyden edistämiseksi Pääministeri totesi, että Suomen saavutukset kestävän kehityksen työssä perustuvat ensinnäkin pitkäjänteiseen työhön. Ensinnäkin, jo kolmenkymmenen vuoden ajan Suomessa on toiminut pääministerivetoinen kestävän kehityksen toimikunta, jossa …