Planetaarinen terveys puhututtaa

Planetaarinen terveys tunnistaa biosfäärin ja ihmisen terveyden väliset kytkökset. Vallitsevan COVID-19 pandemian aikana aihe on herättänyt paljon keskustelua. Kokosimme yhteen panelistiemme tuottamia materiaaleja aiheen tiimoilta. Tieteen päivät 2021 Osana tammikuussa 2021 järjestettyä Tieteen päivät tapahtumaa Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Eeva Furman osallistui monitieteiseen verkkotapahtumaan Planetary Health – mikä planeetalla sairastuttaa ja tervehdyttää? Session aikana keskusteltiin luonnon ja ihmisen välisestä suhteesta terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta sekä perehdyttiin siihen, miten planetaarinen terveys liittyy jokaisen …

Kestävyyspaneelin toiminta 2019-2020

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli on koonnut toimintansa kahtena ensimmäisenä vuotenaan yksiin kansiin. Vuosien 2019-2020 aikana paneelin työn tavoitteena on ollut erityisesti systeemisen ajattelun vahvistaminen kestävyysmurroksen edistämiseksi. Poimintoja tuloksistamme: Olemme tukeneet aktiivisesti valtionhallinnon, eduskunnan ja Kestävän kehityksen toimikunnan tutkimuspohjaisten evästysten, lausuntojen ja ajankohtaisten kannanottojen avulla. Julkaisimme Kestävyyspaneelin ensimmäisen raportin: Kuusi polkua kestävyyteen: Kestävyyspaneelin suositukset Kestävyysmurroksen edistämiseksi Suomessa. Raportti julkaistiin Tulevaisuusvaliokunnan kanssa yhdessä järjestetyssä kuulemisessa 14.2.2020. Tutkimme murrospolkujen välisiä yhteyksiä sekä polkuihin liittyviä …

Podcastissa pohditaan voivatko talouskasvu ja ympäristönsuojelu kulkea käsi kädessä?

Kestävyyspaneelin jäsen Minna Halme ja europarlamentaarikko Silvia Modig keskustelivat Aalto-yliopiston Ratkaisujen tarpeessa -podcastissa siitä, miten koronan runtelema talous saadaan nousuun joustamatta tiukoista ilmastotavoitteista. Podcast-jakso on osa Aalto-yliopiston podcast-sarjaa, jossa keskustellaan opiskelija Lumi Ketolan johdolla siitä, miten EU-politiikkaa tuodaan lähemmäksi nuoria. Ratkaisujen tarpeessa -podcastissa Minna Halme ja Silvia Modig pohtivat sitä, voivatko talouskasvu ja ympäristönsuojelu kulkea käsi kädessä? Keskusteluissa pureudutaan muun muassa BKT:n riittämättömyyteen ihmisten hyvinvoinnin ja luonnonmonimuotoisuuden säilymisen mittarina. Silvia …

Tiedepaneelit: Kaikki EU:n elpymispaketin varat suunnattava kestävään vihreään siirtymään

Ilmastopaneeli, Kestävyyspaneeli sekä Luontopaneeli suosittavat, että Suomen hallitus kohdistaa kaikki EU:n elpymispaketin varat vihreän siirtymän edistämiseen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tiedepaneelien yhteinen kannanotto julkaistaan keskiviikkona 3. maaliskuuta. Suomi saa EU:n elpymisvaroja arviolta vajaa 3 miljardia euroa. Varojen kohdentamisesta päätetään parhaillaan. Suomalaiset tiedepaneelit painottavat, että kaikkien elpymispaketista rahoitettavien toimien tulee tukea vihreää siirtymää fossiilisista polttoaineista vapaaseen, ilmastokestävään ja luonnon monimuotoisuutta vaalivaan yhteiskuntaan. Hyvin valituin elpymistoimin yhteiskunta voi yhtä aikaa …

Kuka saa puhua taloudesta kestävyysmurroksen vipuvoimana?

Kuka saa puhua taloudesta kestävyysmurroksen vipuvoimana?  Kestävyyspaneelin tehtävänä on tukea yhteiskunnan kestävyysmurrosta tuomalla tieteellisiä näkökulmia ja eettistä pohdintaa päätöksentekoon, yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä erityisesti Kestävän kehityksen toimikunnan käyttöön. Kestävyyspaneelin asiantuntijoiden, professori Minna Halmeen ja professori Lassi Linnasen Helsingin Sanomissa julkaistu kannanotto talouskasvuun herätti kiitettävästi huomiota. Tämän Vieraskynä -kirjoituksen pidempi versio on julkaistu paneelin sivuilla.  Se on vastaus sekä kotimaisiin että kansainvälisiin vaatimuksiin talouskeskustelun laajentamisesta ja paremmasta kyvykkyydestä kestävyyshaasteisiin vastaamisessa. Suomen kestävyyspolitiikkaa …

Suuret tuloerot heikentävät talouskasvua

Suuret tuloerot heikentävät talouskasvua Pidempi versio Helsingin Sanomien Vieraskynässä (27.11.2020) julkaistusta artikkelista Suomen talouseliitillä ja poliittisella johdolla on puoluekannasta riippumatta yksi yhteinen tavoite: talouskasvu. Siihen liittyy kuvitelma, että rikkaiden jatkuva rikastuminen edistää talouskasvua ja että eriarvoistuminen on hinta, joka talouskasvusta pitää maksaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, vaan OECDn ja Kansainvälisen valuuttarahaston tutkimusten mukaan kasvava eriarvoisuus heikentää talouskasvua [1, 2]. Talouskasvun aikaan saamiseksi ollaan valmiita tekemään lukemattomia toimenpiteitä. Maassamme näyttää …

Syksyn murrostyöpajoissa visioidaan murrospolkuja kestävämmän yhteiskunnan mahdollistamiseksi

Kestävyyspaneeli järjestää tänä syksynä työpajoja, joissa pohditaan miten mahdollistaa GSDR-raportissa ja kestävyyspaneelin Kuusi polkua kestävyyteen-julkaisussa esitetyt kuusi kestävyysmurrosta. Toisin sanoen, miten kokonaisvaltaisesti uudistetaan ajattelu- ja toimintatapoja, sekä yhteiskunnan ja eri järjestelmien rakenteet kestäviksi? Maailmamme kestävän kehityksen haasteet ja niiden ratkaisut ovat monitahoisia ja yhteen linkittyneitä. Kestävyyspaneelin Kuusi polkua kestävyyteen-julkaisussa korostettiin, että kestävä muutos tapahtuu toisiinsa kietoutuneiden järjestelmien ja kansalaisten toiminnan kautta. Viimeisimmän tutkimustiedon valossa nähdään, että kokonaisvaltainen kestävyysmurros tapahtuu kuuden järjestelmämurroksen kautta: …

Kulttuurirahasto myönsi Kestävyyspaneelille 110 000 euroa kestävyysmurroksen tarinallistamiseen

Professori Eeva Furman ja kestävyyspaneelin yhteistyöryhmä Suomen ympäristökeskuksesta ovat saaneet 110 000 euron suuruisen apurahan Kuusi polkua kestävyyteen-hankkeeseen. Rahoitus on osa Kulttuurirahaston vuoden 2020 Argumenta-apurahoja, joita tänä vuonna myönnettiin kolmelle hankkeelle. Kaikki hankkeet käsittelevät kestävyysteemaa mutta lähestyvät aihetta useiden eri tieteen ja taiteen näkökulmista. Yhteensä hankkeille myönnettiin 400 000 euroa ja ne toteutetaan vuosina 2021-2023. Kehityksen huolestuttava suunta maailmassa vaatii nopeaa muutosta kestävyysmurroksen muodossa.  Kuusi polkua kestävyyteen-hankkeen tarkoituksena on parantaa ymmärrystä kestävyysmurroksista …

Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Eeva Furman on vuoden YK:n ystävä

Kestävyyspaneelin puheenjohtajalle Eeva Furmanille on myönnetty vuoden YK:n ystävä-kunniamaininta hänen mittavasta työstään kestävän kehityksen edistämisen parissa. Kunniamaininta myönnetään tänä vuonna neljättä kertaa ja aikaisempina vuosina presidentit Sauli Niinistö, Tarja Halonen ja Martti Ahtisaari ovat saaneet kyseisen maininnan. Furman on koko työikänsä tehnyt kansainvälistä ympäristönsuojelua ja Kestävyyspaneelin puheenjohtajuutensa lisäksi hän toimii Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ympäristöpolitiikkakeskuksen johtajana. Furman on myös ollut mukana YK:n asettamassa 15 huippuasiantuntijan riippumattomassa ryhmässä arvioimassa kestävän kehityksen tilaa. …

Ajankohtaista Agenda2030 -tiimoilta

Valtioneuvoston laatima Agenda2030 -selonteko on valmistunut. Selonteossa tarkastellaan, miten Suomessa edistytään Agenda2030 -tavoitteiden saavuttamisessa. Kestävyyspaneeli valmistautuu kommentoimaan selontekoa. Agenda2030 on esillä myös Töölönlahdella 19.10- 25.10.2020 taiteen näkökulmasta!